در حدود يك سوم ترانس هاي منصوبه در شبكه برق عمري بيش از 30 سال دارند كه نيازمند پايش منظم، نظارت بيشتر و انجام آزمايشات كامل تر است.

به گزارش مهر گیلان -دکتر مصطفی رجبی مشهدی در مراسم افتتاحیه هشتمین دوره کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور با بیان این که مجموع کل ظرفیت نصب شده ترانس های سطح ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت کشور هم اکنون ۱۹۵ هزار مگاولت آمپر است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرکت های برق منطقه ای تهران، فارس و آب و برق خوزستان از بیشترین میزان ظرفیت نصب شده ترانس در کشور برخوردار هستند .
رجبی مشهدی با اشاره به این که ترانسفورماتورهای نصب شده در شبکه انتقال برق کشور از ۶۳ شرکت معتبر خریداری شده است، یاداور شد: در این رده بندی، بیشترین میزان ترانس های خریداری شده به ترانس سازان داخلی اختصاص دارد.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در خصوص آخرین وضعیت ترانس های نصب شده در شبکه برق گفت: حدود یک سوم ترانس های منصوبه در شبکه برق عمری بیش از ۳۰ سال دارند که نیازمند پایش منظم، نظارت بیشتر و انجام آزمایشات کامل تر است.
رجبی مشهدی با اشاره به این که میانگین عمر ترانس های منصوبه در شبکه برق ایران نزدیک به ۲۳ سال است، افزود: شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در فاصله زمانی پیک سال ۱۳۹۹ تا پیک ۱۴۰۰ اقدام به بررسی وضعیت ۱۲۰۰ دستگاه ترانسفورماتور و راکتور و دسته بندی آنها نمود که براین اساس پیری عایقی، عیوب حرارتی و عیوب الکتریکی به عنوان حادترین عیوب در بهره برداری از ترانسفورماتورهای شبکه قدرت مورد شناسایی قرار گرفت.
وی با بیان این که در راستای رفع نیاز به نظام نامه ای مدون و با دیدگاهی یکسان برای بهره برداری، نگهداری و تست و راه اندازی ترانسفورماتورهای قدرت، اقدام به تهیه نظامنامه شده است، یاداور شد: نظام نامه فعلی ترانسفورماتور در مدت بیش از دوسال با همکاری اساتید برجسته دانشگاه و کارشناسان خبره صنعت برق کشور تهیه و در شهریورماه سال جاری جهت اجرا به تمامی ذینفعان آن در صنعت برق ابلاغ شد.