افرادی که واکسن کرونا نزده اند از ۲ هفته دیگر از دریافت خدمات خاص محروم می‌شوند.

به گزارش مهر گیلان–سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان امروز در ستاد مدیریت و مقابله با گفت: سامانه جامع هوشمند کرونا با هدف شناسایی افرادی که واکسن دریافت نکردند یا مبتلا به کرونا هستند اجرا می‌شود.
حسین مصطفی پور افزود: سامانه طرح جامع هوشمند کرونا که از ۱۵ آذر بیشتر در ادارات و اصناف اجرا می‌شود و بر اساس آن افرادی که بدون دلایل پزشکی از زدن واکسن خودداری می‌کنند، از دریافت خدمات خاص محروم می‌شوند.
در این سامانه به کارمندان ادارات یا خدمات رسان و صاحبان اصنافی که واکسن دریافت نکردند ابتدا اخطار داده می‌شود و در مراحل بعدی غیبت اداری و جریمه حقوقی هم شامل این افراد می‌شود.