معاون دادگستری گیلان: پیامک‌های ابلاغیه یا اخطاریه بدون سرشماره لاتین Adliran جعلی است.

به گزارش مهر گیلان-معاون فن آوری اطلاعات دادگستری گیلان، امروز به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: اخیرا پیامک‌های جعلی فراوانی با هدف اخاذی و کلاهبرداری به گوشی‌های تلفن همراه شهروندان ارسال می‌شود که صدور ابلاغیه یا اخطاریه‌ی محاکم قضایی را دست آویز قرار داده و از مخاطبان، مبالغی را اخاذی و حتی حساب بانکی آنان را خالی می‌کنند.
سید رحمان سید زاده با تاکید بر اینکه هرگونه پیامک مرتبط با ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌های دادگستری بدون سرشماره‌ی لاتین Adliran جعلی ست، اضافه کرد: شهروندان به هیچ وجه فریب اینگونه پیامک‌ها را نخورند و حساب بانکی و رمز حساب‌های خود را در درگاه‌های جعلی این پیامک‌ها وارد نکنند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا هیچگاه برای ارسال اخطاریه یا ابلاغیه‌ی الکترونیکی از مخاطبان پرونده وجهی طلب نمی‌کند، گفت: دریافت کنندگان پیامک‌های این چنینی حتما قبل از هرگونه اقدامی، به سرشماره‌ی لاتین Adliran توجه کنند و در صورت متفاوت بودن این سرشماره، توجهی بدان نکرده و در دام اخاذان و کلاهبرداران گرفتار نشوند.
اخیرا کلاهبرداران با ارسال پیامک‌هایی به شماره‌ی تلفن همراه شهروندان ارسال می‌کنند که سر شماره‌ی Adliran ندارد و با یک پیوست جعلی، افراد را به درگاه اینترنتی خاصی با طراحی درگاه‌های رایج، هدایت می‌کند و بدینوسیله از حساب مردم کلاهبرداری می‌کنند.