وزیر ارتباطات برای بررسی روند ساخت سد شفارود به محل ساخت این سد رفت.

به گزارش مهر گیلان-دکتر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بررسی روند ساخت سد شفارود به محل ساخت این سد رفت و با کارفرمای این طرح گفتگو کرد و در جریان روند ساخت این سد قرار گرفت.
سد مخزنی شفارود در غرب گیلان منطقه پونل رضوانشهر بر روی رودخانه شفارود در حال ساخت است.
ساخت این سد سال ۱۳۹۲ آغاز شد و در حال حاضر حدود ۳۰ درصد پیشرفت کار دارد و به دلیل کمبود اعتبارات از اوایل امسال ساخت آن متوقف شد.
مهندس رمضان خوانی نماینده شرکت ژیان که پیمانکار این پروژه است از رییس جمهور خواست حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار بری تکمیل این پروژه اختصاص دهد.
وی همچنین از دکتر رییسی خواست دستگاه قضا برای حل مشکل اختلاف بین کارفرما و کارگران ساخت این سد ورود کند.