با حکم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مهدی محبوبی به عنوان مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان منصوب شد.

به گزارش مهر گیلان-با حکم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مهدی محبوبی به عنوان سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان منصوب و صبح امروز با حضور مشاور وزیر صمت و مدیرکل حوزه وزارتی صمت، معرفی شد.
مهدی محبوبی پیش از این سرپرست معاونت صنایع کوچک این شرکت بوده است.

پیش از این فریبرز سعیدی کیا مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان بود.