مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان: تا کنون ۶۲ درصد از حجم مخزن سد سفیدرود آبگیری شده است.

به گزارش مهر گیلان-وحید خرّمی به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: بر اساس تصمیم کمیته منابع و مصارف آب استان، رهاسازی آب سد سفید رود در کانال‌های آبیاری شبکه سفید رود از دوازدهم اردیبهشت ماه برای کانال‌های آبیاری فومنات و راست سد سنگر و شانزدهم اردیبهشت ماه برای کانال چپ سد سنگر آغاز خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر حجم مخزن سد سفیدرود ۶۶۷ میلیون متر مکعب با متوسط دبی ورودی آب ۱۱۱ متر مکعب بر ثانیه و دبی خروجی ۶ متر مکعب بر ثانیه است.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان گفت: تا کنون ۶۲ درصد از حجم مخزن سد سفیدرود آبگیری شده و این در حالی است که در مدت مشابه سال‌های گذشته حجم مخزن آن بدلیل بارش‌های خوب به طور کامل آبگیری می‌شد.
وحید خرّمی افزود: با توجه به کاهش مخزن آب سد سفید رود و تصمیم کمیته منابع و مصارف آب استان، شروع آبگذاری کانال‌های آبیاری بر اساس تقویم زراعی، کانال‌های تونل آب بر فومنات و کانال راست سد سنگر (مناطق شرقی گیلان) از روز ۱۲ اردیبهشت سال جاری و برای کانال چپ سد سنگر (مناطق مرکزی گیلان) از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: مرحله اول آبگذاری کانال‌های آبیاری شبکه سفیدرود برای نشاء برنج ۱۶ روز به صورت پیوسته است و پس از آن نوبت بندی آب بصورت ۸ روز وصل و ۴ روز قطع ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان در خصوص وضعیت آبگیری سد مخزنی آیت الله بهجت شهر بیجار نیز گفت: حجم مخزن این سد در حال حاضر ۱۰۴ میلیون متر مکعب معادل ۹۹ درصد آبگیری و دبی ورودی آن ۳ متر مکعب بر ثانیه و دبی خروجی آن ۵ متر مکعب بر ثانیه است.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان افزود: کشاورزان گیلانی با رعایت تقویم زراعی و توصیه‌های فنی سازمان جهاد کشاورزی استان نظر به وضعیت موجود منابع آب استان و اعلام زمان آغاز آبگذاری، نسبت به خزانه گیری برنج با منابع آبی در دسترس خویش اقدام و همزمان با آغاز آبگذاری در تاریخ‌های اعلام شده فرآیند نشاء را انجام دهند.