مجری طرح برنج کشور: طرح کشت قرار دادی برنج امسال به صورت آزمایشی در ۳ استان شمالی کشور به اجرا در آمده است.

به گزارش مهر گیلان -مجری طرح برنج کشور در حاشیه بازدید از نحوه اجرای طرح کشت قراردادی در فومن، افزیش تولید و بهره وری و نیز تامین بخشی از ذخایر محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی به ویژه برنج را از اهداف اصلی اجرای این طرح دانست و گفت: پیش بینی شده در سال نخست اجرای این طرح بیش از ۱۰۰ هزار تن برنج در گستره شالیزاری این سه استان تامین شود.
شایگان ادیبی افزود: در راستای اجرای این طرح دولت نهاده‌های کشاورزی از جمله بذر، کود شیمیایی و انواع سموم ضد آفت را در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد و بهای آن را توافقی در زمان پایان برداشت برنج دریافت می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: در راستای اجرای طرح کشت قردادی، کشاورزان از ۱۰ درصد تخفیف بیمه هم برخوردار می‌شوند.
محمد علی موسوی معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان هم گفت: امسال بیش از ۱۵ هزار هکتار از شالیزار‌های استان زیر پوشش طرح کشت قراردادی برنج قرار گرفته است.