سخنگوی ستاد مدیریت پسماند گیلان، از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مدیریت پسماند گیلان و سراوان به شهرداری رشت خبر داد و افزود: امیدواریم شهروندان نیز همکاری لازم را با ستاد مدیریت پسماند استان داشته باشند و تفکیک زباله از مبدا را جدی بگیرند.

به گزارش مهر گیلان-سید جواد شفیعی ثابت، با اشاره به آخرین وضعیت مدیریت پسماند در استان گیلان، اظهار کرد: با درخواست مردم و تاکید استاندار گیلان شاهد حضور معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور به عنوان نماینده وزیر در استان گیلان بودیم.

وی از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مدیریت پسماند گیلان و سراوان به شهرداری رشت خبر داد و افزود: امیدواریم شهروندان نیز همکاری لازم را با ستاد مدیریت پسماند استان داشته باشند و تفکیک زباله از مبدا را جدی بگیرند.

سخنگوی ستاد مدیریت پسماند گیلان در گفت وگوی خبری باران، با بیان اینکه تکمیل ظرفیت کارخانه کود آلی رشت و ایجاد زباله سوز در دستور کار جدی قرار دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو خط در کارخانه کود آلی فعال است.

شفیعی ثابت، با اشاره به تعطیل شدن محل دفت زباله سراوان تا پایان سال ۱۴۰۱، عنوان کرد: به زودی با همکاری ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست و شورای تامین استان یک محل دفن بهداشتی با تایید وزارت بهداشت و وزارت کشور تهیه می شود تا پسماند به بهترین صورت مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور به گیلان ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای مدیریت پسماند گیلان مصوب شد، گفت: بخش های مختلف این اعتبار در ماه های آینده تخصیص می یابد و قطعا پروژه های مدیریت پسماند را در سطح شهر اطلاع رسانی خواهیم کرد.