سرپرست اداره کل محیط زیست گیلان:کشور ژاپن برای مدیریت و احیای تالاب انزلی با انتقال تجارب و تکنولوژی می‌تواند کمک شایانی در حوزه داشته باشد.

به گزارش مهر گیلان-سفیر ژاپن امروز در ابتدای سفر خود به گیلان با حضور در اداره کل حفاظت محیط زیست با سرپرست این اداره کل دیدار کرد.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان در این دیدار با تأکید بر همکاری گروه متخصص ژاپنی و محیط زیست استان در احیای تالاب بین المللی انزلی گفت: ژاپن می‌تواند با انتقال تجربه و تکنولوژی نوین در احیای این تالاب کمک موثری داشته باشد.
رضا زمانی با انتقاد از برخی طرح‌های نیمه تمام آژانس همکاری‌های بین المللی ژاپن از سال ۲۰۰۳ برای احیای تالاب انزلی انجام داده است افزود: معیشت یک میلیون گیلانی به تالاب وابسته است.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به اهمیت احیاء تالاب انزلی گفت: فاضلاب خانگی، رسوب و پسماند ۳ عامل اصلی تخریب تالاب انزلی است.
سفیر ژاپن هم انتقال تکنولوژی را در حل مشکل تالاب انزلی کافی ندانست و گفت: فرهنگ سازی و آموزش مردم برای مدیریت پسماند ضروری است.
کازو توشی آیکاوا هدفش از سفر به گیلان را بررسی نتیجه فعالیت ۱۷ ساله آژانس همکاری‌های بین المللی ژاپن (جایکا) در تالاب انزلی عنوان کرد و افزود: کمیته مدیریت تالاب انزلی با حضور گروه ژاپنی از سال ۲۰۱۹ به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نمی‌شد که این کمیته دوبار کار خود را آغاز خواهد کرد.