مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان، پنج سرپرست برای معاونت مهندسی، بهره برداری های شهرستان ها و مرکز استان و واحد های بازرسی فنی و اندازه گیری و توزیع منصوب کرد.

به گزارش مهر گیلان -روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، طی مراسمی با حضور مدیرعامل، معاونین و رؤسای شرکت گاز گیلان، آقای سید علیرضا میرباقری به عنوان سرپرست معاونت مهندسی، آقای محمدرسول فلکیان به عنوان سرپرست بهره برداری شهرستان ها، آقای بهروز مسعودی نیا به عنوان سرپرست بهره برداری مرکز استان، آقای حسن منصف به عنوان سرپرست امور بازرسی فنی و آقای ابوالقاسم رضاپور به عنوان سرپرست واحد اندازه گیری و توزیع شرکت گاز معرفی شدند.

در این مراسم آقای عیسی جمال نیکویی مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با قدردانی از تلاش ها و خدمات صورت گرفته در دوره گذشته برای مدیران جدید شرکت آرزوی موفقیت نمود.

وی ابراز امدواری کرد تا با اجرای شایسته وظایف محوله توسط منصوبین جدید ، شاهد پیشرفت و آبادانی استان و افزایش رضایتمندی مردم و مشترکین عزیز باشیم.

در ادامه این مراسم مدیران جدید شرکت گاز استان گیلان با تشکر از حسن توجه و اعتماد مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان بر همت و تلاش هرچه بیشتر درجهت تحقق اهداف عالیه سازمان تاکید کردند.

ایشان اعلام آمادگی کردند تا در پست های جدید نیز همانند گذشته همه توان خود را برای اعتلای ایران اسلامی در طبق اخلاص گذاشته و درجهت سربلندی کشور تلاش نمایند.