مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در دیدار با رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان گفت : مجوز زیست محیطی و پدافند غیر عامل کشوری خط انتقال سد دیورش دریافت شد .

به گزارش مهر گیلان-مهرداد گودرزوند چگینی نماینده شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان با وحید خرّمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار با توجه به وجود ردیف اعتباری خط انتقال سد دیورش در بودجه سال ۱۴۰۱ ، اخذ مجوز ماده ۲۳ ( کد اجرایی) از سوی رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان و نماینده شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی و همچنین مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان مورد تأکید قرار گرفت .