معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از دستگیری فردی در شهر رشت به علت دخالت در امور دندانپزشکی خبر داد.

به گزارش مهر گیلان-دکتر حیدرعلی بالو گفت: کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه، فردی را که با جعل عنوان دندانپزشک به شهروندان خدمات درمانی ارائه می‌کرد، شناسایی و با حکم قضایی و همراهی پلیس امنیت شهرستان، هنگام کار در مطب دندانپزشکی اش، در خیابان بیستون رشت دستگیر کردند.

وی با اشاره به جرم این فرد مبنی بر دخالت در امور دندانپزشکی بدون داشتن صلاحیت علمی، افزود: این مطب دندانپزشکی پلمپ شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه شهروندان برای دریافت هرگونه خدمات درمانی باید به مراکز مجاز و معتبر مراجعه کنند، گفت: با افرادی که بدون داشتن صلاحیت علمی، مدرک پزشکی و مجوز قانونی در امور پزشکی مداخله کنند به شدت برخورد می‌شود.