نماینده عالی دولت در گیلان بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر را یکی از ظرفیت های مهم برای محرومیت زدایی برشمرد و بر لزوم هماهنگی دستگاهها برای رفع موانع گسترش پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و تبیین آن برای آحاد جامعه‌ تاکید کرد.

به گزارش مهر گیلان-اسدالله عباسی در دیدار مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور با برشمردن اهمیت توسعه عدالت اجتماعی، بیان کرد: بزرگترین مأموریت و پیام انقلاب اسلامی ایجاد عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی است و بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر یکی از ظرفیت های حائز اهمیت برای این مهم است.  وی قانون تأمین اجتماعی را  با رویکرد نظام مقدس اسلامی مبتنی بر عدالت اجتماعی و محرومیت زادیی دانست و بر ضرورت نقش مهم بیمه اجتماعی در توسعه زندگی روستائیان اشاره و اظهار کرد: اساس تشکیل صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه و تحت پوشش قرار دادن این قشر زحمت کش است.  استاندار گیلان ادامه داد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ظرفیتی برای حل چالش اجتماعی در حوزه بیمه به شمار می رود و در این استان می توان از آن برای توسعه پوشش بیمه‌ای به خوبی استفاده شود.  دکتر عباسی گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان استان باید با برنامه ریزی و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط در تحقق سهم‌ پوشش بیمه ای، خود را بیشتر آماده کند.  وی ادامه داد: فرهنگ‌سازی و در اولویت قراردادن بیمه برای کشاورزان و روستائیان و آشنایی با مزیت های این صندوق باید از مهمترین اهداف مدیران در جامعه هدف باشد؛ چراکه انجام این کار مهم و اساسی بزرگترین خدمت به این اقشار است.  وی تاکید کرد: برای آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در این زمینه باید از ظرفیت رسانه ها از جمله صدا و سیما، مدیران، بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی به خوبی استفاده شود.  مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور نیز در این دیدار گفت: یکی از مؤلفه‌های تحقق عدالت اجتماعی گسترش حمایت بیمه ای از آحاد جامعه بویژه اقشار کم برخوردار است.  بیت الله برقراری افزود: این صندوق خود را حامی و تضمین کننده فعالیت های گوناگون این اقشار می داند.  وی با ارائه گزارشی از وضعیت بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در گیلان، بیان کرد: در حال حاضر حدود یک چهارم از ۴۱۸ هزار نفر جامعه هدف در این استان تحت پوشش صندوق این بیمه هستند.  وی ضمن قدردانی از اهتمام استاندار گیلان برای توسعه فعالیت های بیمه اجتماعی با رویکرد گسترش عدالت اجتماعی؛ تشکیل ستاد راهبردی به ریاست استانداران، برای تبیین فعالیت ها و اثربخشی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با هم افزایی همه دستگاه ها در جهت افزایش میزان افراد تحت پوشش این بیمه را بسیار موثر دانست.