مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان با مهم و حیاتی خواندن موضوع مدیریت مصرف در تمامی فصول سال گفت: گذر از پیک تابستان سال جاری برگ زرینی از خدمت رسانی مطلوب را در استان متجلی ساخت و این مهم هیچ گاه بدون مشارکت،تعامل و همکاری هم استانی های ارجمند امکانپذیر نمیشد.

به گزارش مهر گیلان-محمد تقی مهدیزاده گفت: برنامه ها و اقدامات مهمی از سوی شرکت توزیع نیروی برق گیلان برای گذر از پیک تابستان اجرایی شده است که از جمله می توان به اجرای طرح رویت پذیری و کنترل پذیری مصرف مشترکین، برقراری مشوق های مدیریت مصرف در تعرفه های مختلف، پایش مصرف برق دستگاههای اجرایی، انعقاد تفاهم نامه با صنایع استان برای همکاری در مدیریت مصرف، اجرای طرح های آگاه سازی و اشاره کنیم.

رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع برق گیلان افزود: بیش از ۷۲۰ هزار مشترک اینشرکت درحال دریافت پاداش مدیریت مصرف برق هستند و این پاداش مبلغی بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال می‌باشد همچنین در راستای مدیریت مصرف برق در استان برق حدود ۷۰ اداره قطع و بالغ بر ۴۰۰ مورد اخطار برای ادارات صادر شد.

وی اظهار داشت: ۷۶ درصد مشترکین خانگی ما الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و فقط ۲۴ درصد هستند که این الگو را رعایت نمی‌کنند که این ۲۴ درصد مشترکین، ۴۴ درصد از میزان مصرف برق را به خود اختصاص داده اند.

مهدیزاده با تاکید بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف مشترکین افزود : هیچ یک از اعمال انسان ، بازدهی صد درصد ندارد از این رو استفاده بهینه و ممانعت از هدر رفتن امکانات امری اساسی است و این نکته هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می کند که موضوع انرژی مطرح شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان گفت: منظور از بهینه سازی مصرف انرژی ، انتخاب الگوها و اتخاذ و بکارگیری روش ها و سیاست هایی در مصرف درست انرژی است که از نقطه نظر اقتصاد ملی مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژی و ادامه حیات و حرکت را تضمین کند.

رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع برق گیلان اذعان داشت : استفاده درست و به جا از انرژی، نه تنها متضمن استمرار حیات و توسعه پایدار جامعه است بلکه منجر به بقاء انرژی برای همگان و نسل های آتی و مانعی برای تولید و گسترش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف نادرست انرژی خواهد بود.

وی تصریح کرد: احداث نیروگاه های جدید در کل کشور علاوه بر هزینه های بسیار بالایی که دارد، باتوجه به اینکه تنها در ماههای گرم سال مورد بهره برداری و استفاده قرار خواهد گرفت به صرف و صلاح نخواهد بود و این موضوع نشان دهنده ظرفیت مهم و حیاتی مدیریت مصرف از سوی مشترکین است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان افزود :علاوه بر بار اقتصادی ساخت واحداث نیروگاه عوامل دیگری نیز وجود دارد که اهمیت و جایگاه بهینه سازی مصرف انرژی را ضروری واجتناب ناپذیر میکند و از آن جمله می توان به استفاده بی رویه از انرژی های فسیلی بعنوان عامل نخست افزایش آلودگی محیط زیست ، بالا بودن رشد جمعیت و نیاز به تقاضای بیشتر انرژی، عدم وجود سیستم بازیافت انرژی و وجود صنایع و کارخانجات فرسوده اشاره کرد.

مهدیزاده تاکید کرد :هدف از مدیریت مصرف برق کاهش میزان تولید ،توزیع و کاستن از رفاه جامعه نیست بلکه کاربرد منطقی و بخردانه انرژی الکتریکی و استفاده صحیح از آن است که نتیجه آن حفظ و حتی افزایش رفاه جامعه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان در پایان گفت: صیانت از سرمایه های ملی کشور و جلوگیری از اسراف آنها، تبیین و پیاده سازی راهکارهای مصرف بهینه برق به عنوان یک وظیفه معنوی و ملی، امری اجتناب ناپذیر است که متعاقباً می تواند به نهادینه سازی فرهنگ صحیح مصرف و صرفه جوئی کمک شایانی نماید.