رئیس جمهور بمناسبت درگذشت ایت الله رفسنجانی در توئیتر خود اورده است: روح بزرگ مرد انقلاب و سیاست به آسمان عروج کرد رئیس جمهور در صفحه توئیتر خود به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی نوشت: روح بزرگ مرد انقلاب و سیاست، مظهر صبر و استقامت به آسمان عروج کرد. /انتهای پیام/ص

رئیس جمهور بمناسبت درگذشت ایت الله رفسنجانی در توئیتر خود اورده است: روح بزرگ مرد انقلاب و سیاست به آسمان عروج کرد

رئیس جمهور در صفحه توئیتر خود به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی نوشت: روح بزرگ مرد انقلاب و سیاست، مظهر صبر و استقامت به آسمان عروج کرد.
/انتهای پیام/ص