گروهی از شورای جهانی صنایع دستی امروز از موزه میراث روستایی رشت بازدید کردند.

به گزارش مهر گیلان /آقای گومش سینک یکی از نمایندگان شورای جهانی صنایع دستی در بازدید از بازارچه صنایع دستی موزه میراث روستایی با بیان اینکه صنایع دستی در دنیای امروز ارزش بسیار زیادی دارد گفت: شورای جهانی صنایع دستی برای حفظ و نگهداری صنایع دستی در نقاط مختلف جهان تلاش می کند.
وی ادامه داد: درخصوص صنایع دستی رشت هم ارزیابی و بررسی ها انجام می گیرد تا با استانداردهای مدنظر شورای جهانی صنایع دستی برای ثبت جهانی آن تلاش شود.
این نماینده شورای جهانی صنایع دستی افزود: در ثبت جهانی صنایع دستی یک شهر، نمود صنایع دستی در زندگی مردم آن منطقه بسیار اهمیت دارد.
آقای گومش سینک گفت: صنایع دستی می تواند جلو صنعتی شدن بیش از حد را گرفته و به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست کمک کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان هم گفت: در تلاشیم تا رشت را به عنوان شهر صنایع دستی جهان معرفی کنیم.
ولی جهانی افزود: نمایندگان شورای جهانی صنایع دستی در ادامه سفر خود به رشت از ۱۰ فروشگاه صنایع دستی و بازارچه دائمی صنایع دستی رشت بازدید می کنند.