با حکم شهردار رشت ، ضمن قدردانی از زحمات مجتبی ماه پسند معاونت مالی و اقتصادی شهرداری و محمدتقی عبداللهی مدیر منطقه ۵ شهرداری رشت ، این دو به تحت تصدی مشاوران وی منصوب شدند به گزارش مهر گیلان ، احکام آمده است به موجب این ابلاغ با عنایت به تجارب ارزشمندتان به عنوان “مشاور […]

با حکم شهردار رشت ، ضمن قدردانی از زحمات مجتبی ماه پسند معاونت مالی و اقتصادی شهرداری و محمدتقی عبداللهی مدیر منطقه ۵ شهرداری رشت ، این دو به تحت تصدی مشاوران وی منصوب شدند
به گزارش مهر گیلان ، احکام آمده است به موجب این ابلاغ با عنایت به تجارب ارزشمندتان به عنوان “مشاور شهردار “ اینجانب منصوب می گردیده و ضمن شناخت ظرفیت ها, توانمندی های مادی ، معنوی و ارائه ساز و کارهای متناسب ، سیاست ها و برنامه های راهبردی با هدف تحقق توسعه شهری از جمله موارد ی است که با یاری پروردگار متعال نسبت به تحقق آن تلاش و کوشش شود. امید است در پناه ایزد منان موفق و موید باشید./ انتهای پیام