مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: بخشی نگری موجب قفل شدن فعالیت‌های معدنی و در نتیجه افزایش هزینه های عمرانی استان می شود.

مهر گیلان / تیمی از معاونت معدنی وزارت صمت با محوریت عباس جرجانی، مدیر اجرایی طرح احیای معادن مقیاس کوچک با سفر به گیلان پس از بازدید برخی معادن در نشستی به همین منظور به ریاست مدیرکل صمت حضور یافت که تیمور پورحیدری در این نشست گفت: به شدت به دنبال احیای معادن راکد استان هستیم و معتقدیم قطعاً احیای این معادن به اقتصاد کشور و کاهش هزینه‌های عمرانی کمک خواهد کرد.
مدیرکل صمت گیلان گفت: چنانچه دستگاهی صرفاً به ضوابط و دستورالعمل های داخلی خود تاکید کنند و تبعات اقتصادی و اجتماعی را در نظر نگیرند معادن قفل خواهند شد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته فضای مناسبی نسبت به درخواست های اکتشافی وجود نداشت تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۸۰ درخواست پروانه اکتشاف داشته ایم که فقط موفق به صدور دو فقره پروانه اکتشاف شده ایم که این آمار در سال قبل آن صفر بوده است.
دکتر پور حیدری تأکید کرد: هیچ معدنی برای مالکیت واگذار نمی‌شود و صرفاً برای بهره برداری از ذخایر معدنی مجوز آن صادر می گردد و حق مالکیتی وجود ندارد و معادنی که ظرفیت مواد و ذخایر معدنی در آنها وجود ندارد بر اساس ماده ۲۰ قانون معادن از دستور کارخارج شده و به منابع طبیعی عودت خواهند شد.
در ادامه این نشست مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس گفت: مهمترین هدف از راه اندازی معدن با تاسی از دستور مقام معظم رهبری در جایگزینی معدن به جای اقتصاد نفتی و کمک به چرخه تولید و زنجیره ارزش در استانهای مختلف است.عباس جرجانی در خصوص فعال سازی برخی از معادن دارای پتانسیل گفت: آمادگی داریم که برای احیای فعالیت‌های معدنی، سرمایه‌گذارانی را معرفی نماییم تا از وضعیت رکود خارج شوند.
گفتنی است گیلان دارای ۴۷ معدن فعال دارای پروانه بهره برداری می باشد و سایر برداشت های معدنی و مصالح معدنی در قالب مجوز های برداشت معدنی به صورت محدود با توجه به اقلیم طبیعی استان انجام می گیرد و این استان دارای معادن میکا، زغال سنگ، پلی متال، مس و سایر مصالح معدنی… می باشد