مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان گفت : براساس مقایسه عملکرد سایر استان ها در این مدت، استان گیلان در رتیه پنجم کشوری در زمینه آغاز فعالیت مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال قرار دارد. به گزارش مهر گیلان ، در ۹ ماهه گذشته ۴۸ واحد صنعتی غیرفعال مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی گیلان به […]

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان گفت : براساس مقایسه عملکرد سایر استان ها در این مدت، استان گیلان در رتیه پنجم کشوری در زمینه آغاز فعالیت مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال قرار دارد.

به گزارش مهر گیلان ، در ۹ ماهه گذشته ۴۸ واحد صنعتی غیرفعال مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی گیلان به چرخه تولید بازگشتند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان گفت : براساس مقایسه عملکرد سایر استان ها در این مدت، استان گیلان در رتیه پنجم کشوری در زمینه آغاز فعالیت مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان ، طهمورث لاهوتی اشکوری از آغاز مجدد فعالیت ۴۸ واحد صنعتی غیرفعال مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی گیلان طی۹ ماهه گذشته خبر داد و گفت: براساس مقایسه عملکرد سایر استان ها، گیلان در رتبه پنجم کشوری در زمینه راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیر فعال قرار گرفته است.

طهمورث لاهوتی اشکوری با اشاره به حمایت های شرکت شهرک های صنعتی از واحدهای صنعتی راکد و غیرفعال، گفت: در ۹ ماهه گذشته با اعمال حمایت های مختص به صنایع کوچک و متوسط ۴۸ واحد صنعتی مجدداً به چرخه تولید بازگشته اند.

وی با بیان سرمایه گذاری اولیه ۴۲۰هزار میلیون ریالی در احداث این واحدهای صنعتی افزود: این واحدهای تولیدی و صنعتی به طور میانگین ۲۳۰ هزار مترمربع از عرصه های شهرک ها و نواحی صنعتی استان را به خود اختصاص داده اند بنابراین با توجه به سهم سرمایه گذاری های انجام شده و عرصه های صنعتی تخصیص یافته، راه اندازی مجدد این واحدها در اولویت برنامه های شرکت شهرک های صنعتی قرار گرفت و خوشبختانه راه اندازی مجدد آنها ۶۰۷ مورد اشتغال دربرداشته است.

لاهوتی تصریح کرد: براساس مقایسه عملکرد سایر استان ها در این مدت، استان گیلان در رتیه پنجم کشوری در زمینه آغاز فعالیت مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال قرار دارد./ انتهای پیام