مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گیلان از محکومیت یک مرغ فروش به علت عرضه خارج از شبکه مرغ در رشت خبر داد

به گزارش مهر گیلان به نقل ازروابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان گیلان /مرتضی امینی گفت : پرونده عرضه خارج ازشبکه ۲ هزار کیلوگرم مرغ گرم در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی رشت رسیدگی شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز اعلام و متهم را علاوه بر الزام کالا در شبکه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۲میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال محکوم کرد.

امینی گفت : بازرسان سازمان صنعت معدن و تجارت استان ، گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به این اداره کل ارسال کردند.