با حضور متخصصان و کارشناسان، نخستین نشست کمیته بررسی کنترل بیولوژیکی پشه مهاجم آئدس در معاونت بهداشتی دانشگاه تشکیل شد.

مهر گیلان / در این نشست که با حضور رئیس اداره کنترل ناقلین و عوامل بیولوژیک مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت، معاون بهداشتی دانشگاه، رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی، نماینده نهادهای نظارتی استان، حشره شناس و عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، نماینده مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و مدیران و کارشناسان گروه های پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر و سلامت محیط معاونت بهداشتی برگزار شد، راه های مبارزه با پشه آئدس به صورت بیولوژیک مورد بررسی قرار گرفت.

 دکتر سید محمود رضوانی- معاون بهداشتی دانشگاه در این نشست ، خواستار تشکیل یک هسته پژوهشی برای بررسی علمی و تحقیقاتی راه های مقابله بیولوژیک با پشه آئدس شد و پس از تشریح راه های به کار رفته در مقابله با این پشه در کشورهای دیگر و گزارش عملکرد معاونت بهداشتی طی سه ماه اخیر در استان، مقرر شد؛ در این خضوص، جلساتی با بهره مندی از دیگر ظرفیت های علمی استان تداوم یابد.