مهر گیلان / با توجه به برودت و سرمای هوا در اغلب نقاط کشور، از همه مشترکین محترم تقاضا می شود تا با رعایت صرفه جویی و دمای آسایش (۱۸ الی ۲۱ درجه) و خاموش نمودن وسایل گرمایشی اضافی، ضمن کمک به پایداری جریان گاز در سراسر کشور، امکان بهره مندی از این نعمت الهی […]

مهر گیلان / با توجه به برودت و سرمای هوا در اغلب نقاط کشور، از همه مشترکین محترم تقاضا می شود تا با رعایت صرفه جویی و دمای آسایش (۱۸ الی ۲۱ درجه) و خاموش نمودن وسایل گرمایشی اضافی، ضمن کمک به پایداری جریان گاز در سراسر کشور، امکان بهره مندی از این نعمت الهی را برای نیروگاه ها، واحدهای صنعتی و سایر حوزه های مصرف فراهم نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان گیلان