فرماندار رشت با بیان اینکه شوراها در سطوح مختلف منشا کارهای بسیار خوبی شده اند، افزود: خدمتگزاری به مردم بالاترین افتخار برای خادمان ملت به شمار می رود.

مهرگیلان / مهندس کیا عاشوری عصر دوشنبه در نخستین مجمع مشورتی روسای شوراها و شهردان مراکز شهرستان های گیلان ضمن تبریک روز شوراها و قدردانی از رییس شورا و شهردار رشت مبنی بر برگزاری این جلسه اظهار کرد:یکی از توفیقات و برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تشکیل شوراها بوده است.

وی با بیان اینکه شوراها در سطوح مختلف منشا کارهای بسیار خوبی شده اند، افزود: خدمتگزاری به مردم بالاترین افتخار برای خادمان ملت به شمار می رود.

فرماندار رشت با اشاره به برگزاری مجمع مشورتی شوراها و شهرداران مراکز شهرستان های گیلان تصریح کرد: این مجمع در هم افزایی و همدلی بین بخشی بسیار می تواند منشا اثرات خیر برای استان باشد.

وی با تاکید بر اینکه مجموعه شورا با خلاقیت ها و نخبگی که دارند با تشکیل کارگروه می توانند ظرفیت ها، پتانسیل های بالقوه گیلان را بر همگان نمایان سازند، ادامه داد: بیان ظرفیت های گردشگری، شکوفایی اقتصاد گیلان و ایجاد خیلی از پتانسیل ها در شهرها می تواند در این مجمع بررسی و راهکار ارایه شود.