باموافقت وزیر کشور زمان اخذ رأی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا تا ساعت ۲۴ تمدید شد . به گزارش مهرگیلان ، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۳۴ اعلام کرد : با موافقت وزیر کشور زمان اخذ رأی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر تا […]

باموافقت وزیر کشور زمان اخذ رأی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا تا ساعت ۲۴ تمدید شد .
به گزارش مهرگیلان ، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۳۴ اعلام کرد : با موافقت وزیر کشور زمان اخذ رأی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر تا ساعت ۲۴ تمدید شد./انتهای پیام