به منظور رویت آنلاین اطلاعات پستها در راستای کنترل پستهاوخطوط ۲۳۰ کیلوولت منطقه گیلان، پروژه مسیرپشتیبان اطلاعات پست های منطقه گیلان به بهره برداری رسید. به گزارش مهرگیلان ،مهندس « کامبیز اسماعیل نیا » مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات و رابط روابط عمومی در خصوص ضرورت اجرای پروژه مسیرپشتیبان اطلاعات پست های منطقه گیلان بیان […]

به منظور رویت آنلاین اطلاعات پستها در راستای کنترل پستهاوخطوط ۲۳۰ کیلوولت منطقه گیلان، پروژه مسیرپشتیبان اطلاعات پست های منطقه گیلان به بهره برداری رسید.
به گزارش مهرگیلان ،مهندس « کامبیز اسماعیل نیا » مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات و رابط روابط عمومی در خصوص ضرورت اجرای پروژه مسیرپشتیبان اطلاعات پست های منطقه گیلان بیان داشت:
با توجه به سابقه حوادث قطع فیبرنوری و به دنبال آن از دست رفتن کلیه اطلاعات منطقه گیلان در مراکز NAOC و SCC (مرکزدیسپاچینگ منطقه ای شمال و دیسپاچینگ ملی)، پروژه مسیر پشتیبان اطلاعات، توسط امور دیسپاچینگ و مخابرات در معاونت بهره برداری شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان در غالب اصلاح و بهینه سازی سال ۱۳۹۵ تعریف و اجرا شد.
مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با بیان اینکه این پروژه در مرکز دیسپاچینگ منطقه ای شمال (NAOC) و پست رشت ۲ اجراشده است، در خصوص اهداف پروژه گفت:
در این پروژه، تجهیزات فیبرنوری پشتیبان ،اطلاعات را در مسیرمجزا از مسیر اصلی و از طریق رشت ۲ به رامسر و سپس دانیال و در نهایت به مرکزدیسپاچینگ منطقه ای شمال واقع درساری منتقل می کنند و در صورت بروز مشکل برای تجهیزات و یا فیبر نوری مسیر اصلی ، مسیر پشتیبان که آماده به کار می باشد جایگزین شده و تا رفع مشکل، موجب برقرار ماندن رویت اطلاعات گیلان در مراکز دیسپاچینگ منطقه ای و ملی می شود و در نتیجه موجب حفظ پایداری شبکه و همچنین ارتقاء رتبه رویت پذیری برق منطقه ای گیلان در بین سایر برق های منطقه ای می شود.
وی افزود:
با اجرای ای پروژه موفق شدیم رتبه شرکت برق منطقه ای گیلان را در بین سایر برق های منطقه ای ارتقا بدهیم. به نحوی که پس از اجرای پروژه، شرکت برق منطقه ای گیلان از نظر رویت پذیری جز سه شرکت اول در بین برق های منطقه ای کشور می باشد.
گفتنی است که قبل از اجرای این پروژه، اطلاعات تمام پستهای انتقال گیلان توسط تجهیزات مخابرات شرکت برق منطقه ای گیلان به پست رشت ۲ منتقل و تجمیع می شد و از طریق فیبرنوری به نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان و سپس از طریق شبکه فیبرنوری مدیریت شبکه برق ایران وارد مرکز دیسپاچینگ منطقه ای شمال (NAOC) در ساری می شد و این مرکز ضمن بهره برداری از اطلاعات پست ها، این اطلاعات را برای دیسپاچینگ ملی SCC می فرستاد و بدین ترتیب اطلاعات گیلان در هر دو مرکز دیسپاچینگ منطقه ای و ملی قابل رویت بود.
شایان ذکر است که مرکزدیسپاچینگ منطقه ای شمال (NAOC) عهده دارکنترل بخش انتقال شبکه برق دراستانهای گلستان ومازندران وگیلان بوده و مکان استقرار آن در ساری می باشد . این مرکزدرراستای ایفای وظیفه کنترل پستهاوخطوط ۲۳۰ کیلوولت منطقه گیلان، نیازمندرویت آنلاین اطلاعات پستهای تحت کنترل به عنوان مرکزدیسپاچینگ بالادست است وازاین روکارکرد مطمئن و باکیفیت سیستم مخابراتی و اسکادا درسطح منطقه گیلان وهمچنین بین گیلان وساری اهمیت ویژه و اساسی دارد