نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس از مخالفت این کمیسیون با پیشنهاد تک نرخی شدن بنزین خبر داد. به گزارش مهر گیلان ، حسین امیری‌خامکانی گفت: کمیسیون انرژی در جلسه امروز موضوع پیشنهاد دولت مبنی بر تک نرخی شدن بنزین را بررسی کرد. وی گفت: پس از اظهارات مخالفان و موافقان درنهایت، کمیسیون پیشنهاد تک […]

نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس از مخالفت این کمیسیون با پیشنهاد تک نرخی شدن بنزین خبر داد.

319106_991
به گزارش مهر گیلان ، حسین امیری‌خامکانی گفت: کمیسیون انرژی در جلسه امروز موضوع پیشنهاد دولت مبنی بر تک نرخی شدن بنزین را بررسی کرد.
وی گفت: پس از اظهارات مخالفان و موافقان درنهایت، کمیسیون پیشنهاد تک نرخی شدن بنزین را رد کرد.
امیری‌خامکانی اظهار داشت: این کمیسیون در جلسه دیروز خود نیز با حذف کارت سوخت مخالفت کرده بود.
نایب رئیس اول کمیسیون انرژی گفت: این کمیسیون با حذف کارت سوخت و تک نرخی شدن بنزین مخالف است و لذا حکم قانون بودجه ۹۵ در مورد بنزین و کارت سوخت مورد تأیید ماست.
پیشتر دولت در لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ پیشنهاد داده بود کارت سوخت حذف و بنزین نیز تک نرخی شود.
این لایحه ابتدا در کمیسیون «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس رد شد و پس از سه هفته مجددا مورد تأیید قرار گرفت.
در حالی کمیسیون «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس با تک نرخی شدن بنزین و تلویحا با حذف کارت سوخت موافقت کرده است که کمیسیون انرژی با این موضوعات مخالف است.
تصمیم نهایی درباره وضعیت تک نرخی شدن بنزین و حذف کارت سوخت در صحن علنی مجلس گرفته خواهد شد./انتهای پیام