اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان در ارزیابی عملکرد ادارات کل؛ به عنوان دستگاه برگزیده انتخاب و معرفی شد . به گزارش مهر گیلان ، در راستای ارزیابی عملکرد ادارت دولتی که همه ساله توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود ؛ اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان به عنوان دستگاه برگزیده انتخاب […]

اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان در ارزیابی عملکرد ادارات کل؛ به عنوان دستگاه برگزیده انتخاب و معرفی شد .


به گزارش مهر گیلان ، در راستای ارزیابی عملکرد ادارت دولتی که همه ساله توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود ؛ اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان به عنوان دستگاه برگزیده انتخاب و معرفی شد .
انتخاب دستگاههای دولتی بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد از بین ۴۸ دستگاه دولتی انجام شده است .
این گزارش می افزاید اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان با کسب بیش از ۱۷۱۵ امتیاز از بین ۴۸ دستگاه در محور ؛ شاخصهای(( اقتصاد مقاومتی ، اشتغال ، سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب و کار )) به عنوان دستگاه برگزیده انتخاب شده است ./ انتهای  پیام