کار گروه بکار گیری جوانان و بانوان در مناصب مدیریتی در شهرستان رشت با حضور معاونین سیاسی و عمرانی فرمانداری رشت تشکیل شد . به گزارش مهر گیلان ،با توجه به دستور استاندار محترم نسبت به بکارگیری جوانان و بانوان در مناصب مدیریتی اولین کارگروه با ریاست معاونین برنامه ریزی و سیاسی فرمانداری تشکیل و […]

کار گروه بکار گیری جوانان و بانوان در مناصب مدیریتی در شهرستان رشت با حضور معاونین سیاسی و عمرانی فرمانداری رشت تشکیل شد .
به گزارش مهر گیلان ،با توجه به دستور استاندار محترم نسبت به بکارگیری جوانان و بانوان در مناصب مدیریتی اولین کارگروه با ریاست معاونین برنامه ریزی و سیاسی فرمانداری تشکیل و تصمیمات لازم جهت پیشبرد اهداف کارگروه گرفته و به زودی با دعوت از مدیران شهرستان جهت ارائه گزارش دعوت و گزارش به مقام عالی استان ارائه خواهد شد./ انتهای پیام