شکارچی غیر قانونی در شهرستان فومن به ۳۶۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد . به گزارش مهر گیلان ،سعدی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن با اعلام این خبر گفت یک شکارچی غیر قانونی که اقدام به شکار یک راس مارال در زیستگاه های شهرستان فومن نموده بود به پرداخت ۳۶۲ میلیون ریال […]

شکارچی غیر قانونی در شهرستان فومن به ۳۶۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد .

به گزارش مهر گیلان ،سعدی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن با اعلام این خبر گفت یک شکارچی غیر قانونی که اقدام به شکار یک راس مارال در زیستگاه های شهرستان فومن نموده بود به پرداخت ۳۶۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد .
وی افزود  این فرد که در زیستگاه های منطقه حفاظت شده گشت رودخان شهرستان فومن اقدام به شکار یک راس مارال نر نموده بود ؛ توسط نیروهای اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن در داخل زیستگاه شناسایی و دستگیر شد و پرونده تخلف نامبرده جهت رسیدگی به دادسرای فومن ارسال و پس از رسیدگی قضایی به جرم شکار غیر مجاز ؛ به پرداخت ۳۶۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد ./ انتهای پیام