شواهدی از تدفین های خمره ای دوره اشکانی در سومین فصل از پژوهش های باستان شناختی گورستان لیارسنگ بن شیرچاک شهرستان املش کشف شد. به گزارش  مهر  گیلان ،  ولی جهانی سرپرست معاونت میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری گیلان به سومین فصل از پژوهش های میدانی گورستان باستانی لیارسنگ بن شیرچاک املش در شهریور […]

 

شواهدی از تدفین های خمره ای دوره اشکانی در سومین فصل از پژوهش های باستان شناختی گورستان لیارسنگ بن شیرچاک شهرستان املش کشف شد.

به گزارش  مهر  گیلان ،  ولی جهانی سرپرست معاونت میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری گیلان به سومین فصل از پژوهش های میدانی گورستان باستانی لیارسنگ بن شیرچاک املش در شهریور ۱۳۹۶ اشاره کرد و گفت : با کاوش در سه ترانشه در ابعاد مختلف آثار ارزشمندی مرتبط با اواسط دوره اشکانی تا اوایل دوران ساسانی یافت شد که در این میان یکی از انواع جالب سنت تدفین دوره اشکانی که پیش از این در گیلان از محوطه های کلورز و قلعه کوتی دیلمان گزارش شده، در محوطه مذکور مورد شناسایی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه تاکنون و در مجموع سه فصل کاوش باستان شناختی۴۸ گور مورد شناسایی قرار گرفته است افزود: در سومین فصل از کاوش های باستان شناسی در یکی از کارگاه ها بقایای یک تدفین خمره ای متعلق به فرد خردسال مورد شناسایی قرار گرفته که به دلیل ظرافت اندام ها و سن کم متوفی،آسیب زیادی به اسکلت وارد شده؛اما گونه شناسی اشیاء دفن شده در داخل چاله گور قدمت آن را همزمان با دوره اشکانی نشان می دهد.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گیلان در پایان با اشاره به اینکه پیش از این نزدیکترین حوزه جغرافیایی به گیلان که تدفین های نوع خمره ای از آن گزارش شده،گِرمی دشت مغان بوده تصریح کرد:به همین جهت داده های مکشوفه از کاوش در گورستان باستانی لیارسنگ بن به لحاظ پژوهش های باستان شناختی کرانه های شمالی حوزه فرهنگی البرز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

محوطه باستانی لیارسنگ بن در نزدیکی روستای شیرچاک از توابع بخش رانکوه شهرستان املش قرار دارد که در سال ۱۳۹۲ شناسایی و در سال ۱۳۹۳ با هدف تعیین عرصه و حریم،مورد گمانه زنی قرار گرفت./  انتهای  پیام