رامبد جوان تازه ترین مطلب اینستاگرام خود را با نام خلیج فارس منتشر کرد. رامبد جوان بازیگر، کارگردان و مجری تلویزیون، با انتشار تصویری در اینستاگرامش به مواضع ضدایرانی ترامپ واکنش نشان داد. جوان نوشت: جهت یاد آورى. قدمت نام خلیج پارس، بسیار قدیمى تر از تاریخ کشف قاره. آمریکا است اسناد موجود درباره نام […]

رامبد جوان تازه ترین مطلب اینستاگرام خود را با نام خلیج فارس منتشر کرد.
رامبد جوان بازیگر، کارگردان و مجری تلویزیون، با انتشار تصویری در اینستاگرامش به مواضع ضدایرانی ترامپ واکنش نشان داد.

جوان نوشت: جهت یاد آورى. قدمت نام خلیج پارس، بسیار قدیمى تر از تاریخ کشف قاره. آمریکا است اسناد موجود درباره نام خلیج پارس به کتاب های باقیمانده از یونان باستان بر می گردد. مورخان یونانی مانند هرودت ،کتزیاس ،گزنفون ،استرابن ،که پیش از میلاد مسیح می‌زیسته‌اند درباره این آبراهه نوشته اند و این در حالى است که قاره آمریکا توسط کریستف کلمب و در سال ۱۴۹۲بعد از میلاد مسیح کشف شد.