فرماندار رشت گفت: بنده این قول را می دهم تا عید یا زودتر عملیات ۷ونیم کیلومتر شبکه گذاری از چاه‌ها را آغاز و به شبکه های شما تزریق کنیم . به گزارش مهر گیلان ، در پی اعتراض و تجمع مردم به وضعیت انباشت زباله در منطقه سراوان و بی توجهی مسئولان نسبت به این امر،فرماندار […]

فرماندار رشت گفت: بنده این قول را می دهم تا عید یا زودتر عملیات ۷ونیم کیلومتر شبکه گذاری از چاه‌ها را آغاز و به شبکه های شما تزریق کنیم .

به گزارش مهر گیلان ، در پی اعتراض و تجمع مردم به وضعیت انباشت زباله در منطقه سراوان و بی توجهی مسئولان نسبت به این امر،فرماندار رشت با حضور در محل تجمع حاضر شده و پس از گوش دادن به سخنان معترضین اظهار داشت: واقعیت این است اگر کسی زیبایی‌های شهر رشت و توریسم و طبیعت گردی را بخواهد تعریف کند یقینا بدون جنگل های زیبای سراوان نمی‌توان زیبایی ها را تفسیر کرد.

سیروس شفقی افزود: ما در اینجا حضور داریم تا واقعیت‌ها را یکبار دیگر با هم مرور کنیم و اگر در اینجا قولی به شما می‌دهم نشات گرفته از نشست های قبلی با نمایندگان است از این رو صحبت کردن با اهالی سراوان سخت است زیرا قول هایی داده شد که در نهایت بی نتیجه ماند.

وی گفت: در گذشته بنده با دیدن آب شرب سراوان بسیار متاسف شدم و چیزی برای گفتن نداشتم ولی بعداز همان روز با برگزاری نشست ها و جلسات مکرر به این نتیجه رسیدم به واسطه وضعیت زمین ساختی این منطقه ۵۰ چاه هم بزنیم و همین روند ادامه دارد و این راهکار نبود درنتیجه ۶ بار این موضوع را پیگیری کردیم تا به نتیجه برسد و ۷۵۰میلیون تومان اعتبار هم به آن اختصاص دادیم تا آب را از چاه های فیلم بگیریم و تزریق کنیم تا از این چاه ها به دور باشند.

فرماندار رشت در ادامه افزود: بنده این قول را می دهم تا عید یا زودتر عملیات ۷ونیم کیلومتر شبکه گذاری از چاه هارا آغاز و به شبکه های شما تزریق کنیم ،این حق شمامردم سراوان است حقی که باید زودتر به آن فکر می کردیم و ما مسئولان کوتاهی کردیم.

شفقی با بیان اینکه امسال حتی آب جوکول بندان را هم مورد بررسی قرار دادیم گفت: ۷۰۰میلیون تومان فقط برای جوکول بندان اختصاص دادیم و درمجموع ۱۱میلیارد تومان برای منطقه ی سراوان اعتبارات مصوب کردیم به این دلیل که بنده هم احساس کردم مطالبات انباشته شده ی زیادی در این منطقه وجود دارد.

شفقی در بخشی از سخنان خود بیان داشت: در کنار تمام این زیبایی ها ۳۳سال است زباله در این منطقه انباشته می شود ولی نمی‌توان منکر حرکت های مسئولان در دوسال اخیر باشیم هر چند حرکت هایی که فاقد تحلیل درست از وضعیت بوده و در نهایت در خصوص وضعیت انباشت سراوان کوتاهی صورت گرفت زیرا اگر‌ رانش زباله و سم پاشی ها در زمان دوهفته ای صورت می گرفت یقینا شاهد این وضعیت نبودیم.

فرماندار رشت اذعان داشت:ما شاهد دو معضل عمده وجود مگس و بوی زباله ها می باشیم،برای مقابله با این دو معضل تمامی ادارات و دستگاه هارا بسیج خواهم کرد تا ظرف دوهفته که فصل تخم ریزی مگس ها می باشد با جدیت به این مساله بپردازند و ماشین های ادارات را جهت کاهش حجم زباله ها در این منطقه آماده می کنم./ انتهای پیام  / ایلنا