آبرسانی به مردم زلزله زده سرپل ذهاب با یک دستگاه تانکر به گزارش مهر گیلان به نقل از روابط  عمومی آبفای گیلان ،تانکر آبرسانی آبفای گیلان که برای ارائه خدمات به زائرین اربعین حسینی در مرز مهران مستقر شده بود ساعاتی پس از وقوع زلزله بجای بازگشت به سمت سرپل ذهاب تغییر داد تا در […]

آبرسانی به مردم زلزله زده سرپل ذهاب با یک دستگاه تانکر
به گزارش مهر گیلان به نقل از روابط  عمومی آبفای گیلان ،تانکر آبرسانی آبفای گیلان که برای ارائه خدمات به زائرین اربعین حسینی در مرز مهران مستقر شده بود ساعاتی پس از وقوع زلزله بجای بازگشت به سمت سرپل ذهاب تغییر داد تا در این شرایط سخت در حد ممکن آب شرب بهداشتی در اختیار هموطنان عزیزمان در این منطقه قرار دهند.