تجلیل مدیرعامل آبفای گیلان از تلاش و مجاهدت دوتن از همکاران که بیش از بیست روز آبرسانی به زائرین اربعین سید الشهداء (ع)و آبرسانی وامدادرسانی به هموطنان آسیب دیده از زلزله را با جان و دل انجام دادند- آقایان شکور بختیار واسماعیلی شکوری درجمع معاونت مالی و پشتیبانی،مدیرحراست،مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و مدیرروابط عمومی

تجلیل مدیرعامل آبفای گیلان از تلاش و مجاهدت دوتن از همکاران که بیش از بیست روز آبرسانی به زائرین اربعین سید الشهداء (ع)و آبرسانی وامدادرسانی به هموطنان آسیب دیده از زلزله را با جان و دل انجام دادند- آقایان شکور بختیار واسماعیلی شکوری
درجمع معاونت مالی و پشتیبانی،مدیرحراست،مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و مدیرروابط عمومی