یگان حفاظت محیط زیست رودبار طی یک عملیات اقدام به جمع آوری ۲۰ رشته از تورهای زیر آبی پشت سد منجیل نمود . در این عملیات یک صیاد غیر مجاز به همراه ادوات صید دستگیر و تعداد ۲۱ قطعه از انواع ماهیان رودخانه از وی کشف و ضبط شد یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار […]

یگان حفاظت محیط زیست رودبار طی یک عملیات اقدام به جمع آوری ۲۰ رشته از تورهای زیر آبی پشت سد منجیل نمود . در این عملیات یک صیاد غیر مجاز به همراه ادوات صید دستگیر و تعداد ۲۱ قطعه از انواع ماهیان رودخانه از وی کشف و ضبط شد
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار طی یک عملیات در پشت سد منجیل اقدام به جمع آوری تورهای زیر آبی نمود که تعداد بیش از ۲۰ رشته تور زیر آبی از آب بیرون کشیده و ضبط گردید .

بهروز آژ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار با اعلام این خبرگفت : در این اقدام یک صیاد غیر مجاز که اقدام تورگذاری و صید ماهی به صورت غیر مجاز مینمود ، توسط مامورین یگان حفاظت این اداره متوقف و دستگیر شد که تعدادی تور زیر آبی و ۲۱ قطعه از انواع ماهیان رودخانه ای از وی کشف و ضبط شد .آژ همچنین گفت که این صیاد به جرم صید غیر مجاز به مراجع قضایی معرفی خواهد شد و ادوات کشف شده از وی ضبط خواهد شد .

وی تصریح کرد که صید ماهی در این شهرستان می بایست با دریافت پروانه قلاب و فقط با قلاب ماهیگیری و ضوابط خاص صورت گیرد در غیر اینصورت ، متخلفین برخورد قاطع مامورین این اداره را لمس خواهند کرد ./ انتهای پیام