به گزارش مهر گیلان به نقل از سازمان صنعت،معدن و تجارت گیلان، صبح امروز فرهاد دلق پوش در جلسه کارگروه فرعی رفع موانع تولید استان در جمع نمایندگان بانکهای عامل استان عنوان کرد؛ بیشترین و مهمترین عامل که حجم وسیعی از واحدهای نیمه فعال و مشکل دار استان با آن روبرو هستند، مشکل منابع مالی […]

به گزارش مهر گیلان به نقل از سازمان صنعت،معدن و تجارت گیلان، صبح امروز فرهاد دلق پوش در جلسه کارگروه فرعی رفع موانع تولید استان در جمع نمایندگان بانکهای عامل استان عنوان کرد؛ بیشترین و مهمترین عامل که حجم وسیعی از واحدهای نیمه فعال و مشکل دار استان با آن روبرو هستند، مشکل منابع مالی و نقدینگی می باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان عمده ترین مشکل در توسعه اقتصادی استان عدم  ارائه تسهیلات بهنگام به واحدهای صنعتی استان دانست و گفت: منابع بانکی نزد مدیران و کارشناسان بانکی امانت است و با دقت نظر برای توسعه جامعه از این امانت باید استفاده شود، باید رویه ها اصلاح، فرایندها کاهش و به سرعت اقدام شود.

وی افزود: تشکیل کارگروه نظارت بر ارائه تسهیلات بانکی را در برنامه خواهیم داشت تا با بررسی و نظارت بر منابع بانکی تخصیصی، کارسازی تسهیلات حمایتی  فقط در این بخش انجام گردد و توسعه اقتصادی استان حیثیتی است و باید روند سریع تری بخود بگیرد.

دلق پوش افزود؛ اگر در جایی هم  مشکلی در روند اجرای کار دیدیم باید با همفکری و تعامل و همکاری نسبت به رفع آن اقدام کنیم و از آن به سادگی نباید گذر کنیم و قطعاً راهکار برون رفت از مشکل را ارائه نماییم به عبارتی دیگر لازم است هم کارشناسی کنیم و هم کارگشایی. و صرفاً نباید به امور کارشناسی بسنده شود بلکه در راستای تامین منابع پروژه های اقتصادی  و توسعه استان باید کارگشایی شود.

وی با تاکید به ضرورت ثبت تسهیلات اعطایی در سامانه بهین یاب، عنوان نمود؛ ثبت آمار تسهیلات اعطایی در سامانه باعث تصمیم گیری درست در مراحل بعدی خواهد شد لذا مدیران بانکها مسائل و راهکارهایی را که باعث سرعت بخشی به امور میشود را ارائه دهند تا مشخصات به صورت شفاف جهت دریافت تسهیلات  صنعتی در سامانه بهین یاب ثبت شود.

ایشان بر فعالیت جهادی و مضاعف، علاوه بر ساعت اداری توسط بانکهای عامل تاکید نمود و گفت: با توجه به زمان اندک در جذب منابع باید بنحوی در ارائه تسهیلات برنامه ریزی گردد که هماهنگی اطلاعاتی بین بانکها انجام شود و نباید در این امور با بخشی نگری عمل شود و تا جایی که امکان دارد در روند کار در چارچوب قوانین، تسریع گردد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ضمن تقدیر از بانکهایی که سرعت عمل و تعامل لازم را در جذب منابع داشته اند، گفت؛ خواسته ما اینست با توجه به نیاز استان به اشتغالزایی و توسعه اقتصادی، مدیران بانکها با صنعت استان همراه باشند./ انتهای پیام