به گزارش مهر  گیلان به نقل  از دفتر  روابط عمومی آب و فاضلاب استان گیلان، اجرای ماده ۷ در جلسه شورای شهر آستانه اشرفیه با حضور مدیرعامل آبفای گیلان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای جلسه سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیلان با ارائه توضیحاتی در خصوص تأمین آب […]

به گزارش مهر  گیلان به نقل  از دفتر  روابط عمومی آب و فاضلاب استان گیلان، اجرای ماده ۷ در جلسه شورای شهر آستانه اشرفیه با حضور مدیرعامل آبفای گیلان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیلان با ارائه توضیحاتی در خصوص تأمین آب شهرستان آستانه اشرفیه و چگونگی اجرای پروژه های فاضلاب اظهار داشت: با توجه به کاهش اعتبارات عمرانی به منظور تأمین منابع مالی ، مشارکت مالی مردمی در تسریع روند اجرای پروژه ها بسیار حائز اهمیت است.

مدیرعامل آبفای گیلان در ادامه افزود: براساس مصوبه شورای اقتصاد به منظور قیمت گذاری محلی خدمات آب و فاضلاب ، شوراهای شهر می توانند به پیشنهاد شرکت های آب و فاضلاب در راستای رسیدن به قیمت تمام شده ، علاوه بر نرخ های مصوب تعرفه خدمات آب و فاضلاب را تصویب نمایند.

وی همچنین تصریح کرد: نظر به ضرورت مشارکت مالی مردمی جهت تسریع در اجرای پروژه های زیست محیطی طبق ماده ۷ ، با تأئید تعرفه های پیشنهادی این شرکت در شورای شهر آستانه اشرفیه ، موارد مطروحه برای تأئید نهایی و ابلاغ به وزارت نیرو اعلام خواهد شد.

در ادامه رئیس شورای شهر آستانه اشرفیه اجرای شبکه های فاضلاب بهداشتی در شهرستان را در راستای حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان کرد و خواستار تسریع در روند اجرای آن شد.

گفتنی است مدیرعامل آبفای گیلان به منظور آشنایی اعضاء شورای شهر با روند تصفیه آب و مشکلات این حوزه از اعضاء شورا جهت بازدید از تصفیه خانه بزرگ آب گیلان دعوت نمود./ انتهای پیام