شرایط بارگیری شبکه انتقال در پیک تابستان سال ۹۶ نشان می دهد که از ۱۳ پست انتقال منصوبه و در حال بهره برداری در سطح استان گیلان، ۷ پست بالای ۷۰ درصد بارگیری شده اند. به  گزارش مهر  گیلان  ، مهندس «عظیم بلبل آبادی» مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با اشاره به […]

شرایط بارگیری شبکه انتقال در پیک تابستان سال ۹۶ نشان می دهد که از ۱۳ پست انتقال منصوبه و در حال بهره برداری در سطح استان گیلان، ۷ پست بالای ۷۰ درصد بارگیری شده اند.


به  گزارش مهر  گیلان  ، مهندس «عظیم بلبل آبادی» مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با اشاره به وضعیت استان گیلان و وضعیت نیروگاههای استان و میزان تولیدشان گفت:
استان گیلان در درصد نسبت بار پیک همزمان به مجموع ظرفیت ترانس های فوق توزیع در سال ۹۵ بعد از استانهای خوزستان، مازندران و تهران رتبه چهارم را دارد. همچنین از نظر میزان ظرفیت اختصاص یافته از ترانسفورماتورهای فوق توزیع به هر مشترک توزیع با ۲ کیلووات ظرفیت برای هر مشترک ، استان گیلان در ردیف سوم قرار دارد. به عبارتی اگر تمام مشترکین استان گیلان بطور همزمان ۲ کیلووات انرژی برق مصرف کنند تمام ترانسفورماتورهای فوق توزیع فول بار خواهند بود.
مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان گفت:
شرایط بارگیری شبکه انتقال در پیک تابستان سال ۹۶ نشان می دهد که از ۱۳ پست انتقال منصوبه و در حال بهره برداری در سطح استان گیلان، ۷ پست بالای ۷۰ درصد بارگیری شده اند. همچنین شرایط بارگیری شبکه فوق توزیع در پیک تابستان سال ۹۶ نشان می دهد که از ۱۹ پستی که در شهر رشت و اطراف آن وظیفه تامین انرژی مرکز استان را عهده دار هستند، ۱۳ پست بالای ۷۰ درصد بارگیری شده اند. در مرکز استان از بابت فوق توزیع دچار پرباری خطوط و پستهای فوق توزیع هستیم. شرایط بارگیری شبکه فوق توزیع غرب استان در پیک تابستان سال ۹۶ نشان می دهد که از ۱۷ پست فوق توزیع ، ۱۰ پست بالای ۷۰ درصد بارگیری شده اند. شرایط بارگیری شبکه فوق توزیع شرق استان در پیک تابستان سال ۹۶ نشان می دهد که از ۱۴ پست، ۶ پست بالای ۷۰ درصد بارگیری شده اند. شرایط بارگیری شبکه فوق توزیع جنوب استان در پیک تابستان سال ۹۶ نشان می دهد که از ۴ پست، ۱ پست بالای ۷۰ درصد بارگیری شده اند. این وضعیت بیانگر پرباری پستهای گیلان است که اگر سرمایه گزاری در این بخش اتفاق نیفتد شرایط به مراتب حادتر و مشکل تر خواهد بود./ انتهای  پیام