اولویت بندی طرح های عمرانی برای تسریع در توسعه شهر رشت ضروریست. به  گزارش مهرگیلان ،استاندار گیلان در بازدید از طرح ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهررود و همچنین طرح احیای تالاب عینک  رشت گفت : نیاز است با توجه به اجرای طرح های بالا دستی شامل طرح های تفصیلی و مطالعاتی شهر رشت دیگر […]

 اولویت بندی طرح های عمرانی برای تسریع در توسعه شهر رشت ضروریست.

به  گزارش مهرگیلان ،استاندار گیلان در بازدید از طرح ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهررود و همچنین طرح احیای تالاب عینک  رشت گفت : نیاز است با توجه به اجرای طرح های بالا دستی شامل طرح های تفصیلی و مطالعاتی شهر رشت دیگر طرح های عمرانی برای دریافت اعتبارات و اجرای به موقع آن ها به ترتیب اهمیت اولویت بندی شوند.
مصطفی سالاری افزود : طرح ساماندهی رود خانه های زرجوب و گوهر رود یکی از مهم ترین طرح های رشت برای کاهش مخاطرات زیست محیطی است که باید هر چه سریعتر تمام شود./ انتهای پیام