استاندار گیلان طی حکمی مدیرکل روابط عمومی و تشریفات استانداری را منصوب کرد. به گزارش مهر گیلان ؛ دکتر مصطفی سالاری با صدور حکمی مرتضی عاطفی را به سمت مدیرکل روابط عمومی و تشریفات استانداری گیلان منصوب کرد. استاندار گیلان همچنین در احکام جداگانه دیگری آقایان رضا جمشیدی سه ساری را به سمت معاون اداره […]

استاندار گیلان طی حکمی مدیرکل روابط عمومی و تشریفات استانداری را منصوب کرد.
به گزارش مهر گیلان ؛ دکتر مصطفی سالاری با صدور حکمی مرتضی عاطفی را به سمت مدیرکل روابط عمومی و تشریفات استانداری گیلان منصوب کرد.
استاندار گیلان همچنین در احکام جداگانه دیگری آقایان رضا جمشیدی سه ساری را به سمت معاون اداره کل حراست استانداری و انوشیروان مباشر امینی را به عنوان بخشدار چابکسر منصوب نمود./ انتهای پیام