شصت و هفتمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با رویکرد بررسی پروژه های استراتژیک حوزه سلامت  دوشنبه در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، برگزار شد. به گزارش  مهر گیلان؛ شصت و هفتمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ساعت ۷ صبح امروز- دوشنبه در دفتر ریاست دانشگاه بر گزار شد. دکتر […]

شصت و هفتمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با رویکرد بررسی پروژه های استراتژیک حوزه سلامت  دوشنبه در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، برگزار شد.

به گزارش  مهر گیلان؛ شصت و هفتمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ساعت ۷ صبح امروز- دوشنبه در دفتر ریاست دانشگاه بر گزار شد.

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک – رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به شعار امسال سازمان بهداشت جهانی در این نشست، گفت: مهمترین اقدام عملی که دانشگاه علوم پزشکی گیلان در راستای تحقق این شعار جهانی در دستور کار دارد، بحث اجتماعی سازی مقوله سلامت است و همه باید تلاش کنیم تا با اجتماعی شدن تمامی فعالیت های حوزه سلامت گامی موثر در ارایه روند خدمات سلامت برداشته شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، تاکید کرد: توجه به نیاز بیماران به ویژه پس از ترخیص، یک اقدام لازم و ضروری می باشد که راه اندازی واحد ایستگاه مراقبت در منزل ( home care ) در بیمارستان ها می تواند در این خصوص بسیار کمک کننده و تسریع در روند درمان باشد و در این زمینه، حضور افراد با تجربه برای ارایه خدمات مراقبت در منزل و پایین بودن تعرفه ها نیز حایز اهمیت است. وی اظهار امید واری کرد با مشارکت سایر بخش ها واحد home care در محلات توسعه یابد.

دکتر یوسف زاده تصریح کرد: همه حوزه ها دانشگاه باید نقش و رسالت خود را در راستای اجتماعی کردن مقوله سلامت ایفاء کنند. وی با اشاره به چشم انداز دانشگاه، اظهار داشت: مقوله بین المللی سازی فعالیت های دانشگاه در دستور کار قرار دارد و برای برند سازی این فعالیت ها در عرصه ملی و جهانی، نیازمند استقرار این مهم در دانشگاه هستیم و متولیان امر باید در این خصوص بیش از پیش تلاش کنند.

توسعه فعالیت های دانشگاه به منظور ایجاد بستر مناسب برای ارتقای کیفیت خدمات، شناسایی و معرفی پتانسیل های دانشگاه، توسعه شبکه ملی سلامت در استان و حرکت به سوی اجتماعی شدن مقوله سلامت از مهمترین مباحث شصت و هفتمین جلسه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود./  انتهای پیام