شصت و نهمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با رویکرد بررسی نتایج بازنگری سنجه ها و پروژه های استراتژیک حوزه سلامت، در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد و طی آن مدیریت هزینه در سرلوحه فعالیت های حوزه سلامت گیلان، قرار گرفت. به گزارش مهر گیلان، شصت و نهمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم […]

شصت و نهمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با رویکرد بررسی نتایج بازنگری سنجه ها و پروژه های استراتژیک حوزه سلامت، در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد و طی آن مدیریت هزینه در سرلوحه فعالیت های حوزه سلامت گیلان، قرار گرفت.

به گزارش مهر گیلان، شصت و نهمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با رویکرد تدابیر لازم برای مدیریت هزینه و برون رفت از تحریم های احتمالی، در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد. دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به مقوله مدیریت هزینه در برنامه ها و طرح های پیش رو دانشگاه و برگزاری اجلاس روسای دانشگاه ها در روز های گذشته، گفت: دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی، کمر همت بسته اند تا کشور را با یک جنگ روانی و اقتصادی درگیر کنند . در این راستا، هر گونه عدم توجه به مسایل اقتصادی و منابع درآمدی، آسیب جدی به بدنه حوزه سلامت وارد خواهد شد.
دکتر یوسف زاده اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی به خاطر رسالت و ماموریت خود که همانا تامین، حفظ و ارتقای سلامت مردم است، در خط مقدم خدمت رسانی به مردم قرار دارد.
 
مدیریت هزینه باید در سرلوحه فعالیت معاونت ها قرار گیرد
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با اشاره به اینکه ممکن است در شرایط اقتصادی نامناسب بیشترین فشار متوجه سیتم سلامت کشور شود، تاکید کرد: امروز تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران جزء اولویت اول دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد . در این زمینه، حفظ خدمات درمانی نیز به عنوان گام بعدی باید مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: برای حفظ خدمات درمانی و استمرار آن، باید مدیریت هزینه در سرلوحه فعالیت همه معاونت ها قرار گیرد و استفاده از تجربیات موفق سایر دانشگاه ها نیز می تواند در این مسیر مثمر ثمر باشد.
دکتر یوسف زاده یاد آور شد: دانشگاه علوم پزشکی گیلان یک دانشگاه برنامه محور است، بنابراین باید در راستای مواجه شدن با شرایط سخت تدابیر لازم اندیشیده شود تا در صورت بوجود آمدن هر گونه شرایط خاص و غیر قابل پیش بینی، خدمات سلامت مورد نیاز مردم همچون گذشته استمرار داشته باشد. وی افزود: کنترل و نظارت های مستمر در واحدهای تولید منابع که همه آن ها از ستاد دانشگاه به دورند می تواند گامی موثر در افزایش منابع پایدار باشد.
اقدامات خوب حوزه سلامت اطلاع رسانی شود
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اظهار داشت: با هوشیاری کامل باید اقدامات خوب حوزه سلامت اطلاع رسانی شود تا کاستی های کوچک در بین جامعه بزرگ نشود و روح ناامیدی و یأس در جامعه نهادینه نگردد. وی ادامه داد: با در نظر گرفتن شرایط تحریم باید مسایل به خوبی مدیریت شود و نباید اجازه دهیم کوچکترین خللی در خدمت به مردم پیش آید و عملکرد مناسب ما در این مسیر، می تواند رضایت خاطر مردم را به دنبال داشته باشد.
گفتنی است: ارایه گزارش از پیشرفت سنجه ها و پروژه های استراتژیک حوزه سلامت از مباحث قابل توجه این جلسه بود.