معاون درمان وزارت بهداشت در بازدید از مرکز دانشگاهی گیلان، تسریع ارایه خدمات در بیمارستان ها را از طریق ارتقای زیر ساخت های و الکترونیک و سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS ) میسر دانست. به گزارش مهر گیلان: دکتر قاسم جان بابایی- معاون وزارت بهداشت، طی بازدید از مراکز درمانی گیلان، ارتقای سیستم HIS را در […]

معاون درمان وزارت بهداشت در بازدید از مرکز دانشگاهی گیلان، تسریع ارایه خدمات در بیمارستان ها را از طریق ارتقای زیر ساخت های و الکترونیک و سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS ) میسر دانست.

به گزارش مهر گیلان: دکتر قاسم جان بابایی- معاون وزارت بهداشت، طی بازدید از مراکز درمانی گیلان، ارتقای سیستم HIS را در راستای تسریع فرایندهای بیمارستانی توصیه نمود و اظهار امیدواری کرد با توجه به توانمندی های موجود در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، این امر به سرعت محقق می شود.

همچنین طی این نشست برآورد هزینه ایجاد زیرساخت های ۲۶ بیمارستان گیلان، جهت استقرار پروژه نظام ارجاع الکترونیک مطرح شد و دکتر جان بابایی اظهار داشت: در این خصوص پس از بررسی های لازم مساعدت های مورد نیاز برای بهبود زیرساخت های لازم در کلینیک های تخصصی از سوی وزارت بهداشت انجام خواهد شد.

گفتنی است؛ معاون درمان وزارت بهداشت طی حضور دو روزه در گیلان، از مراکز درمانی رشت، تالش، رضوانشهرو صومعه سرا بازدید کرد./  انتهای پیام