وزاری کشور و اقتصاد دو کشور ایران و آذربایجان بر گسترش و توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی تأکید کردند . به گزارش مهر گیلان،در دیدار دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور با وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان و رییس کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور بر اجرای توافقات اجلاس دهم کمیسیون مشترک و برگزاری اجلاس یازدهم […]

وزاری کشور و اقتصاد دو کشور ایران و آذربایجان بر گسترش و توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی تأکید کردند .

jpg

به گزارش مهر گیلان،در دیدار دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور با وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان و رییس کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور بر اجرای توافقات اجلاس دهم کمیسیون مشترک و برگزاری اجلاس یازدهم این کمیسیون تا قبل پایان سالجاری تأکید شد .
بر اساس این گزارش ، وزاری کشور و اقتصاد دو کشور بر ضرورت فراهم نمودن زمینه حضور بخش های خصوصی و غیر دولتی، برای گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی و نقش استانهای مرزی دو کشور برای توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری به توافق رسیدند.
گفتنی است ، اجرای طرح های مشترک سرمایه گذاری ، بویژه در راستای پروژه کریدور شمال – جنوب- راه آهن رشت آستارا و آستارا –آستارا و توسعه همکاری های بانکی و رفع موانع موجود در این زمینه از دیگر موضوعاتی است که در این دیدار مورد تأکید قرار گرفت.
گسترش صنعت توریسم و بالاخص توریسم درمانی و همچنین همکاری ها در زمینه آب ، برق و انرژی و بویژه در خصوص گاز و همچنین همکاری های پزشکی ، درمانی و دارویی در دیدار دکتر رحمانی فضلی و رییس آذربایجانی کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور مورد توافق قرار گرفت./انتهای پیام