برگزیدگان مسابقات بخش آوایی بیست و سومین جشنواره قران و عترت وزارت بهداشت در سه رده اساتید، کارکنان و دانشجویان معرفی شدند در سومین روز از جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، مسابقات بخش آوایی قرآنی در رشته‌های تواشیح، حفظ ۵ جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۱۵ جزء، حفظ ۲۰ جزء، قرائت ترتیل، قرائت تحقیق، […]

برگزیدگان مسابقات بخش آوایی بیست و سومین جشنواره قران و عترت وزارت بهداشت در سه رده اساتید، کارکنان و دانشجویان معرفی شدند

در سومین روز از جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، مسابقات بخش آوایی قرآنی در رشته‌های تواشیح، حفظ ۵ جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۱۵ جزء، حفظ ۲۰ جزء، قرائت ترتیل، قرائت تحقیق، دعا و مناجات، ترجمه خوانی، سخنوری، و اذان در سه رده اساتید، کارکنان و دانشجویان برگزار شد که در نهایت نفرات اول تا سوم این رشته‌ها معرفی و اسامی آن ها در آیین اختتامیه سوم اعلام و از آنها تقدیر شد.
به  گزارش مهر گیلان  ، بخش آوایی/تواشیح آقایان /گروه کارمندان:

گروه تواشیح و همخوانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله آبادان / رتبه اول

بخش آوایی/تواشیح آقایان /گروه دانشجویان:

گروه تواشیح و همخوانی فاطر دانشگاه علوم پزشکی تبریز/ رتبه اول

گروه تواشیح و همخوانی شهید رهنمون دانشگاه علوم پزشکی یزد/ رتبه دوم

گروه تواشیح و همخوانی ثامن الائمه دانشگاه علوم پزشکی آبادان / رتبه سوم

بخش آوایی/حفظ ۵ جزء بانوان/گروه اساتید:

مرضیه کارگر جهرمی از دانشگاه علوم پزشکی گراش/ رتبه اول

آتنا رحیمی از دانشگاه علوم پزشکی بابل / رتبه دوم

راضیه زارع از دانشگاه علوم پزشکی شیراز / رتبه سوم

بخش آوایی/حفظ ۵ جزء بانوان/گروه کارمندان:

نرگس هاتفی از دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس/ رتبه اول

سمیرا دهقان از دانشگاه علوم پزشکی شیراز / رتبه دوم

فاطمه جوکار از دانشگاه علوم پزشکی شیراز / رتبه سوم

بخش آوایی/حفظ ۵ جزء آقایان/گروه کارمندان:

مرجان میر حسینی از دانشگاه علوم پزشکی یزد/ رتبه اول

مریم کریمی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین/ رتبه دوم

حانیه علیزاده از دانشگاه علوم پزشکی مشهد / رتبه سوم

بخش آوایی/حفظ ۵ جزء آقایان/گروه کارمندان:

محمد حیدر از دانشگاه علوم پزشکی اهواز/ رتبه اول

محسن قبایی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان / رتبه دوم

مهدی مهدی زاده از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه / رتبه سوم

بخش آوایی/حفظ ۵ جزء آقایان/گروه دانشجویان:

دانیال محروقی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز/رتبه اول

محمد حسین زارع شاهی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله/ رتبه دوم

مهران تاجیک از دانشگاه علوم پزشکی تربت جام / رتبه سوم

محمد حافظی راد از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ شایسته تقدیر

بخش آوایی/حفظ ۱۰جزء بانوان/گروه کارمندان:

خدیجه فتحی از دانشگاه علوم پزشکی اراک/ رتبه اول

فرشته ابراهیمی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/ رتبه دوم

وجیهه سادات قائم محمدی از دانشگاه علوم پزشکی یزد/ رتبه سوم

بخش آوایی/حفظ ۱۰جزء بانوان/گروه دانشجویان:

زینب معصومی پویا از دانشگاه علوم پزشکی اراک/ رتبه اول

نعیمه داوودی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان /رتبه دوم

ناهید احسانی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز/ رتبه سوم مشترک

زینب ترکی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان / رتبه سوم مشترک

بخش آوایی/حفظ ۱۰جزء آقایان/گروه کارمندان:

سید جعفر حسینی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / رتبه اول

محمد طاهر میرزایی از دانشگاه علوم پزشکی اراک/ رتبه دوم

سید محمد هادی مظفری از دانشگاه علوم پزشکی گلستان/ رتبه سوم

بخش آوایی/حفظ ۱۰جزء آقایان/گروه دانشجویان:

محمد صادق اولیایی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان/ رتبه اول

علی بیات از دانشگاه علوم پزشکی سمنان/ رتبه دوم

کمیل هادی پور از دانشگاه علوم پزشکی ایران/ رتبه سوم

بخش آوایی/حفظ ۱۵جزء بانوان/گروه اساتید:

منصوره یوسفی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان/ رتبه اول

زینب یاوری از دانشگاه علوم پزشکی قم/ رتبه دوم

بخش آوایی/حفظ ۱۵جزء آقایان/گروه اساتید:

محمد رضا فصیحی پوریا ریزی از دانشگاه علوم پزشکی سیرجان/ رتبه اول

مهدی شریف زاده از دانشگاه علوم پزشکی کرمان/ رتبه دوم

حبیب حبیب زاده از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل/ رتبه سوم

بخش آوایی/حفظ ۲۰ جزء بانوان/گروه کارمندان:

معصومه عزیزی از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل/ رتبه اول

زهرا جمشید زاده از دانشگاه علوم پزشکی قزوین/ رتبه دوم

نرگس مبین زاده از دانشگاه علوم پزشکی کاشان/ رتبه سوم

بخش آوایی/حفظ ۲۰ جزء آقایان/گروه کارمندان:

حامد یوسفی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ رتبه اول

عبدالاحد دادی از دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر/ رتبه دوم

عباس علی پرزلف قمصری از دانشگاه علوم پزشکی کاشان / رتبه سوم

بخش آوایی/حفظ ۲۰ جزء بانوان/گروه دانشجویان:

مهدیه شکوری از دانشگاه علوم پزشکی قم / رتبه اول

فریده اعمی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان/ رتبه دوم

هانیه الماسی از دانشگاه علوم پزشکی اراک/ رتبه سوم

فاطمه خالدی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز / شایسته تقدیر

بخش آوایی/حفظ ۲۰ جزء آقایان/گروه دانشجویان:

حسام فیوضی از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/ رتبه اول

محمد صفا خلج از دانشگاه علوم پزشکی کاشان/ رتبه دوم

محمد خرمی نیا از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / رتبه سوم

بخش آوایی/حفظ کل بانوان/گروه اساتید:

مینا صلواتی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ رتبه اول

بخش آوایی/حفظ کل بانوان/گروه کارمندان:

مرضیه نمازی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان/ رتبه اول

زینب میرزایی از دانشگاه علوم پزشکی قم / رتبه دوم

زهرا مروتی از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند/ رتبه سوم

بخش آوایی/حفظ کل بانوان/گروه دانشجویان:

فرشته حیدری دانشگاه علوم یاسوج / رتبه اول

فاطمه عابدینی از دانشگاه علوم پزشکی قم/ رتبه دوم

موحده آیت اللهی از دانشگاه علوم پزشکی ایران/ رتبه سوم

بخش آوایی/حفظ کل آقایان/گروه اساتید:

مهدی رجبی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان/ رتبه اول

علیرضا شاه فضل از دانشگاه علوم پزشکی کاشان/ رتبه دوم

غلامحسین احمدی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/ رتبه سوم

بخش آوایی/حفظ کل آقایان/گروه کارمندان:

عبداله محمد نژاد از دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر/ رتبه اول

احمد شهبازی نیا از دانشگاه علوم پزشکی نیشابور/ رتبه دوم

محمود علی شاهی دستگرد از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند/ رتبه سوم

بخش آوایی/حفظ کل آقایان/گروه دانشجویان:

محمد ساسان نیا از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ رتبه اول

محمد داوود فلاحی میبدی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان/ رتبه دوم

اسماعیل دامن خشک از دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس/ رتبه سوم

بخش آوایی/قرائت ترتیل بانوان/گروه اساتید:

سپیده مختاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران/ رتبه اول

فاطمه کوه پیما از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ شایسته تقدیر

زهرا مرادی از دانشگاه علوم پزشکی ایلام / شایسته تقدیر

بخش آوایی/قرائت ترتیل بانوان/گروه کارمندان:

زهرا قنبری از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان/ رتبه سوم

حمیده کوزه گر از دانشگاه علوم پزشکی کاشان/ شایسته تقدیر

لیلا سادات ابوالفتحی از دانشگاه علوم پزشکی فسا/ شایسته تقدیر

بخش آوایی/قرائت ترتیل بانوان/گروه دانشجویان:

فاطمه العارضی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/ رتبه دوم

زهرا فتح اللهی از دانشگاه علوم پزشکی ایلام / رتبه سوم

فاطمه طلوعی از دانشگاه علوم پزشکی قم/ شایسته تقدیر

بخش آوایی/قرائت ترتیل آقایان/گروه اساتید:

محمد امین بهرامی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ رتبه اول

مصطفی شیخ الطایفه از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه / رتبه دوم

کاظم صمدی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ رتبه سوم

بخش آوایی/قرائت ترتیل آقایان/گروه کارمندان:

یوسف قنبری از دانشگاه علوم پزشکی زنجان/ رتبه اول

علی حسین فضیلت فرد از دانشگاه علوم پزشکی یاسوج / رتبه دوم

ناصر پیوست از دانشگاه علوم پزشکی دزفول/ رتبه سوم

بخش آوایی/قرائت ترتیل آقایان/گروه دانشجویان:

ابوالفضل خلیلی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله / رتبه اول

محمد رضا فتوحی از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه/ رتبه دوم

سید رضی سلیم بهرامی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران/ رتبه سوم

بخش آوایی/قرائت تحقیق بانوان/گروه اساتید:

راحله فرحزادی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز/ شایسته تقدیر

بخش آوایی/قرائت تحقیق بانوان/گروه کارمندان:

انغام جرقی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز/ رتبه اول

منا محمدزاده از دانشگاه علوم پزشکی گیلان/ رتبه دوم

نجمه امینی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز / رتبه سوم

بخش آوایی/قرائت تحقیق بانوان/گروه دانشجویان:

الناز همتی از دانشگاه علوم پزشکی ایران / رتبه اول

فائزه زمانی نسب از دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی/ رتبه سوم

بخش آوایی/قرائت تحقیق آقایان/گروه اساتید:

محسن ورمزیار از دانشگاه علوم پزشکی همدان/ رتبه اول

مهدی مهدوی پناه از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان/ رتبه دوم

مهدی غلامی مقدم از دانشگاه علوم پزشکی مشهد / رتبه سوم

بخش آوایی/قرائت تحقیق آقایان/گروه کارمندان:

مهدی سعادتی کیا از دانشگاه علوم پزشکی لرستان/ رتبه اول

داوود ذوقدار مقدم از دانشگاه علوم پزشکی مشهد / رتبه دوم

حسن خدایی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد / رتبه سوم مشترک

مهدی محمدزاده از دانشگاه علوم پزشکی تبریز / رتبه سوم مشترک

بخش آوایی/قرائت تحقیق آقایان/گروه دانشجویان:

علیرضا امانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / رتبه اول

سید محمد طباطبایی از دانشگاه علوم پزشکی گناباد/ رتبه دوم

محمد جواد برخورداری از دانشگاه علوم پزشکی کاشان / رتبه سوم

بخش آوایی/دعا و مناجات بانوان/گروه اساتید:

فرشته بهمن منش از دانشگاه علوم پزشکی بابل/ رتبه سوم

بخش آوایی/دعا و مناجات بانوان/گروه کارمندان:

مریم امیدی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد / رتبه اول

معصومه رستمی تبار از دانشگاه علوم پزشکی شیراز / رتبه دوم

فاطمه طهماسبی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز /رتبه سوم

بخش آوایی/دعا و مناجات بانوان/گروه دانشجویان:

آسیه اکملی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز/ رتبه سوم

بخش آوایی/دعا و مناجات آقایان/گروه اساتید:

سید شهاب الدین احمدی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ رتبه اول

محمدرضا حاجی آبادی از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند/ رتبه سوم

بخش آوایی/دعا و مناجات آقایان/گروه کارمندان:

عمار قلی پور از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه/ رتبه اول

نصراله بریچی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز/ رتبه دوم

مهدی کاظمی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد / رتبه سوم

بخش آوایی/دعا و مناجات آقایان/گروه دانشجویان:

میلاد ناصری از دانشگاه علوم پزشکی کرمان/ رتبه اول

مرتضی رضایی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران/ رتبه دوم

سید احمد حسینی میر محمدی از دانشگاه علوم پزشکی ایران/ رتبه سوم

بخش آوایی/ترجمه خوانی بانوان/گروه اساتید:

مرضیه اکبرزاده از دانشگاه علوم پزشکی شیراز / رتبه اول

آزیتا جابری از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ رتبه دوم

مریم رافعی از دانشگاه علوم پزشکی یزد / رتبه سوم

بخش آوایی/ترجمه خوانی بانوان/گروه کارمندان:

ریحانه فاریابی از دانشگاه علوم پزشکی یزد/ رتبه اول

فرشته امینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران/ رتبه دوم

خدیجه بیات از دانشگاه علوم پزشکی زنجان/ رتبه سوم

بخش آوایی/ترجمه خوانی بانوان/گروه دانشجویان:

سمیه سادات رضایی از دانشگاه علوم پزشکی قم/ رتبه اول

پرستو حسینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران/ رتبه دوم

فاطمه سرکاری از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ رتبه سوم

بخش آوایی/ترجمه خوانی آقایان/گروه اساتید:

ثارالله شجاعی از دانشگاه علوم پزشکی قم/ رتبه اول

سید مهدی مرعشی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز / رتبه دوم

علی دلبری از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار / رتبه سوم

بخش آوایی/ترجمه خوانی آقایان/گروه کارمندان:

منصور درویش تفویضی از دانشگاه علوم پزشکی جهرم / رتبه اول

سید محمد محمدی از دانشگاه علوم پزشکی قم/ رتبه دوم

محسن زارعی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ رتبه سوم مشترک

محمد پند خواهی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ رتبه سوم مشترک

بخش آوایی/ترجمه خوانی آقایان/گروه دانشجویان:

محمد رضا کرم نسب از دانشگاه علوم پزشکی یاسوج/ رتبه اول

احمد علمی مقدم از دانشگاه علوم پزشکی گلستان/ رتبه دوم

معین معیر از دانشگاه علوم پزشکی گلستان/ رتبه سوم

بخش آوایی/سخنوری آقایان/گروه اساتید:

محمدرضا نور محمدی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ رتبه اول مشترک

حجت عباد عسگری از دانشگاه علوم پزشکی تربت جام/ رتبه اول مشترک

علی اکبر واعظی از دانشگاه علوم پزشکی یزد/ رتبه دوم

بخش آوایی/سخنوری آقایان/گروه کارمندان:

سعید ایاز از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ رتبه اول

ابوالفضل گوکلانی از دانشگاه علوم پزشکی گلستان/ رتبه دوم

مرتضی محمدی برد بری از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ رتبه سوم

بخش آوایی/سخنوری آقایان/گروه دانشجویان:

حمید راستی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز/ رتبه اول

مهدی بختیاری از دانشگاه علوم پزشکی لرستان/ رتبه دوم

ابوالفضل حکیم الهی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان/ رتبه سوم

بخش آوایی/اذان آقایان/گروه اساتید:

سید حمید رضا هدایتی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ رتبه اول

عقیل حبیبی از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل/ رتبه سوم

محمد آقاجانی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان/ شایسته تقدیر

بخش آوایی/اذان آقایان/گروه کارمندان:

احمد رضا لطف ابادی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان/ رتبه اول

بهزاد کوچی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد / رتبه دوم

مسعود طاهری از دانشگاه علوم پزشکی ارتش/ رتبه سوم

بخش آوایی/اذان آقایان/گروه دانشجویان:

مبین باوفا از دانشگاه علوم پزشکی یزد/ رتبه اول

امیر حسین حسین زاده از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ رتبه دوم

علی سلمان نژاد از دانشگاه علوم پزشکی مازندران/ رتبه سوم