ابلاغیه انجام معاملات شهرداری رشت از طریق سامانه تدارکات دولت ستاد به گزارش مهر گیلان به نقل ازواحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری رشت، ابلاغیه انجام معاملات شهرداری رشت از طریق سامانه تدارکات دولت “ستاد” اعلام شد. متن ابلاغیه به شرح ذیل می باشد:

ابلاغیه انجام معاملات شهرداری رشت از طریق سامانه تدارکات دولت ستاد

به گزارش مهر گیلان به نقل ازواحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری رشت، ابلاغیه انجام معاملات شهرداری رشت از طریق سامانه تدارکات دولت “ستاد” اعلام شد.
متن ابلاغیه به شرح ذیل می باشد: