شرکت گاز استان گیلان با انجام اقدامات و آموزش های گسترده توانسته تا رکورد بیش از ۳ میلیون نفر ساعت کاری بدون حادثه را به ثبت برساند. به گزارش مهر گیلان، حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اشاره به اهمیت توجه به مسائل ایمنی در اجرای کارها و پروژه ها اظهار داشت: با […]

شرکت گاز استان گیلان با انجام اقدامات و آموزش های گسترده توانسته تا رکورد بیش از ۳ میلیون نفر ساعت کاری بدون حادثه را به ثبت برساند.

به گزارش مهر گیلان، حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اشاره به اهمیت توجه به مسائل ایمنی در اجرای کارها و پروژه ها اظهار داشت: با برنامه ریزی و اقدامات بعمل آمده در حوزه HSE شرکت گاز استان گیلان در زمینه نهادینه کردن فرهنگ رعایت مسائل ایمنی در محیط کار، ۳ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر ساعت کاری بدون حادثه در شرکت گاز استان گیلان در سال ۹۷ به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه این میزان در نوع خود با اهمیت و یک رکورد محسوب می شود اظهار داشت: خوشبختانه با فراگیر شدن فرهنگ رعایت ایمنی در محیط کار، از ابتدای سال جاری تاکنون هیچگونه حادثه ای که منجر به از دست رفتن ساعات کاری بدون حادثه شود، به ثبت نرسیده است.

مهندس اکبر افزود: در شرکت گاز استان گیلان بالغ بر ۱۲۹۸ نفر مشغول به فعالیت می باشند که از این تعداد بیش از ۳۲۰ نفر پرسنل عملیاتی شرکت گاز می باشند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی مختلف در زمینه ایمنی در محیط کار گفت: در سال جاری بیش از ۴۰ هزار نفر ساعت دوره آموزشی برای کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانکاری شرکت با موضوعات ایمنی گاز طبیعی، پروانه های انجام کار، آموزش حفاظت فردی، ایمنی کار در فضای بسته، ایمنی و آتش نشانی و …. برگزار شده تا فرهنگ ایمنی در محیط کار در شرکت گاز بیش از گذشته نهادینه شود.

وی در پایان با اشاره به برگزاری دوره ای سیمنارهای عبرت آموزی از حوادث برای کلیه مدیران، پرسنل و پیمانکاران گفت: بیان و یادآوری حوادث ناگوار پیش آمده در مجموعه شرکت گاز، بررسی عوامل و ارائه راهکارها و روش های پیشگیری از آن تا حد زیادی توانسته در جهت اجرای ایمن تر فعالیت ها کمک نماید.