جمعی از مسولان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بامداد امروز به صورت سرزده، از نحوه خدمات رسانی در مراکز درمانی حشمت و رازی رشت، بازدید کردند. به گزارش مهر گیلان؛ دکتر اسماعیل نور صالحی – معاون درمان، دکتر زهرا حصاری- معاون غذا و دارو، دکتر بابک پاکدل- مدیر حراست، میترا صدقی ثابت – مدیر بازرسی […]

جمعی از مسولان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بامداد امروز به صورت سرزده، از نحوه خدمات رسانی در مراکز درمانی حشمت و رازی رشت، بازدید کردند.

به گزارش مهر گیلان؛ دکتر اسماعیل نور صالحی – معاون درمان، دکتر زهرا حصاری- معاون غذا و دارو، دکتر بابک پاکدل- مدیر حراست، میترا صدقی ثابت – مدیر بازرسی و دکتر علی صدر – مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بامداد امروز – چهارشنبه، به صورت سر زده از مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت و رازی رشت بازدید کردند و روند ارایه خدمات این دو بیمارستان مرکز استان را مورد بررسی قرار دادند.

دکتر اسماعیل نور صالحی – معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این خصوص گفت: یکی از وظایف ذاتی این معاونت آن است تا به صورت مستمر از مراکز ارایه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی بازدید نموده و روند ارایه حدمات این مراکز را مورد بررسی قرار دهد تا کیفیت و کمیت خدمات مورد انتظار مردم تامین شود. وی ادامه داد: در این بازدید که با مشارکت معاونت غذا و دارو انجام شد، سعی شد موضوعات مختلف بیمارستانی از جمله نحوه تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران در ساعات پایانی شب نیز مورد بررسی قرار گیرد تا مراجعه کنندگان در این ساعاتی که اکثریت مردم در حال استراحتند برای تامین دارو و تجهیزات بیماران خود به زحمت نیافتند.

بررسی میزان رضایتمندی بیماران از نحوه ارایه خدمات درمانی و شناسایی اقدامات قابل بهبود برای ارتقای خدمت رسانی از دیگر موضوعات حایز اهیمت در این بازدید بود.