اولین نشست شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور ریاست و اعضای شورای دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل شد. به گزارش مهر گیلان ، اولین نشست شورای دانشگاه علوم پزشکی گیلان با محوریت ” اخلاق” با حضور رییس دانشگاه و اعضای شورای دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دفتر ریاست دانشگاه […]

اولین نشست شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور ریاست و اعضای شورای دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل شد.

به گزارش مهر گیلان ، اولین نشست شورای دانشگاه علوم پزشکی گیلان با محوریت ” اخلاق” با حضور رییس دانشگاه و اعضای شورای دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک – رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست گفت: وجود هیات امنا به عنوان یک مرجع بالا دستی، یکی از ظرفیت های قانونی است که برای دانشگاه های علوم پزشکی در نظر گرفته شده است تا در خصوص مسایل و موضوعات اساسی دانشگاه تصمیم گیری ها تسهیل شود. وی ادامه داد: در ساختار دانشگاه علوم پزشکی، نشست های هیات رییسه از اهمیت بسزای برخوردار است و برای بسیاری از موضوعات اجرایی می توان در آن تصمیم گیری کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به برگزاری شورای راهبردی دانشگاه، تصریح کرد: هدف از برگزاری شورای راهبردی دانشگاه این بود تا علاوه بر هیات رییسه دانشگاه، تمامی مدیران میانی نیز با برنامه های کلان دانشگاه آشنا شده و برای تحقق آن تلاش کنند.

وی با تشریح انواع مدیریت استراتژیک در سازمان ها، اظهار داشت: هدف دانشگاه علوم پزشکی گیلان ایجاد یک سیستم یکپارچه برای استقرار برنامه ها و کارهای دانشگاه است. در این خصوص نقشه راه مشخص است و همه باید برای رسیدن به هدف تلاش کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان این که امروز دانشگاه علوم پزشکی گیلان به یک بلوغ همه جانبه دست یافته است، گفت: از این که امروز یک فرصت در اختیار روسای دانشکده ها قرار داده شده تا بتوانند در جمع سایر مسوولان ارشد دانشگاه حضور یابند و در یک فضای مشورتی جدید به مسایل و موضوعات دانشکده ها بپردازند، نشان از بلوغی است که دانشگاه علوم پزشکی گیلان به آن دست یافته است.

وی ادامه داد: بعد از گذشت ۳ سال از اجرای برنامه راهبردی دانشگاه، امروز همه واحدهای دانشگاه مسیر خود را پیدا کرده اند و همه می دانند که باید برای رسیدن به چه هدفی باید تلاش کنند.

دکتر یوسف زاده با اشاره به برگزاری جلسات شورای دانشگاه، تاکید کرد: باید سعی شود تا از ظرفیت جدیدی که شورای دانشگاه ایجاد می کند، به درستی استفاده شود، اما باید توجه داشته باشیم که این شورا جای کار کارشناسی نیست، بلکه کارهای کارشناسی شده و تجربه های موفق سایر دانشگاه ها و حتی برنامه های مهمی که در حوزه های مختلف دانشگاه ممکن است وجود داشته باشد، باید در آن به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با بیان این که این ساختار برای اولین بار است که در دانشگاه علوم پزشکی گیلان ایجاد شده است، خاطر نشان کرد: مجموعه فعالیت هایی که قرار است در حوزه اخلاق صورت بگیرد باید در شورای اخلاق تجمیع شود و همه حوزه های نظارتی دانشگاه از قبیل هیات تخلفات اداری دانشگاه، هیات بدوی تخلفات هیات علمی، حراست و گزینش نیز باید به این حلقه متصل شوند.

وی ادامه داد: امروز دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تدوین یک برنامه راهبردی به سوی هدفی بزرگ در حرکت است، در این مسیر، هر چقدر هدف بزرگتر و چالشی تر باشد، قطعا به نتایج بهتری نیز خواهیم رسید.