هم زمان با سفر هیات دولت به استان گیلان، اولین بخش مراقبت های ویژه سوختگی (BICU) شمال کشور در مرکز آموزشی درمانی ولایت رشت، به دستور رییس جمهور باحضور وزیر بهداشت و به صورت ویدیو کنفرانس، افتتاح شد. به گزارش مهر گیلان ؛ هم زمان با سفر هیات دولت به استان گیلان، اولین بخش مراقبت […]

هم زمان با سفر هیات دولت به استان گیلان، اولین بخش مراقبت های ویژه سوختگی (BICU) شمال کشور در مرکز آموزشی درمانی ولایت رشت، به دستور رییس جمهور باحضور وزیر بهداشت و به صورت ویدیو کنفرانس، افتتاح شد.

به گزارش مهر گیلان ؛ هم زمان با سفر هیات دولت به استان گیلان، اولین بخش مراقبت های ویژه سوختگی (BICU) شمال کشور در مرکز آموزشی درمانی ولایت رشت، به دستور رییس جمهور باحضور وزیر بهداشت و به صورت ویدیو کنفرانس، افتتاح شد.

بخش مراقبت های ویژه سوختگی BICU (Burn Intensive Care Unit) مرکز آموزشی درمانی ولایت رشت به عنوان اولین BICU شمال کشور، با ۱۰ تخت فعال، در فضایی به مساحت ۴۵۰ متر مربع قرار گرفته و برای ساخت و راه اندازی این بخش،حدود ۲۰ میلیارد ریال از محل بودجه وزارت بهداشت هزینه شده است. این بخش به آخرین استاندارد های سوختگی مجهز بوده و با ارایه خدمات تخصصی به بیماران سوختگی می تواند نیاز استان های مجاور را نیز برطرف نماید.